Vi ødelægger vores kultur og identitet

Kommentar: Grønthøstermetoden er godt i gang med at ødelægge vores kultur og fratage os et stykke identitet – det skal stoppes

Der hersker ingen tvivl om, at danskernes skattepenge skal bruges så effektivt som muligt. Især i krisetider. Men spørgsmålet er, om man kan effektivisere tingene ihjel.

I flere år har samtlige offentlige institutioner skullet spare to procent af deres budget. Det er et princip, der bliver kaldt ’grønthøsteren’, fordi der ikke bliver skelnet mellem institutionerne. Alle skal spare lige meget, men her må jeg råbe vagt i gevær. Kulturinstitutionerne kan ikke tåle flere besparelser!

Kultur er en underlig uhåndgribelig størrelse, og mange vil måske mene, at netop den del kan undværes, når tingene går stramt. Men det kan den ikke. Tværtimod. Kulturen er en del af, hvem vi er. Den er identitetsskabende, og uden den vil vi miste vores bund. Det har den italienske premierminister forstået. I en tid, hvor verden er udfordret af ekstremisme, har han afsat flere penge til kulturen, for han mener, at vi skal bekæmpe dem, der bekæmper vores kultur, med kultur. Jeg kunne ikke være mere enig. I disse tider skal vi virkelig passe på med at spare på kulturen.

Historien om Danmark er først og fremmest en fortælling om vores kultur. Den er ikke bare opstået ud af den blå luft, men blevet til gennem kamp, hårdt arbejde og opfindsomhed. Igen og igen har historien vist, at kreativiteten vokser og gør Danmark større, når kulturen bliver taget alvorligt og dyrket med omsorg. Det så vi i den danske guldalder, hvor der skete en opblomstring inden for både litteratur, billedkunst og videnskab. Vi så det også, da dansk film pludselig avlede dygtige instruktører, der var med til at sætte Danmark på filmens verdenskort.

Derfor er vi nødt til at værne om de kulturinstitutioner, vi har. Fregatten Jylland, Den Gamle By i Aarhus, teatrene og museerne er ikke bare med til at definere, hvem vi er som danskere – de er også arnesteder for vores åndelige udvikling. Hvordan kan vi forlange, at en vigtig institution som Det Kongelige Teater skal kunne eksperimentere og skabe nytænkning, når der økonomisk er blevet skåret helt ind til benet? Der er intet fedt tilbage – ingen reserver at tære på.

Kulturen er forudsætningen for vores velfærd. Vores velfærdssamfund og kulturen er med andre ord tæt sammenhængende størrelser. Er en kultur frodig og inspirerende, skaber man grobund for at tænke nye tanker.

Er en kultur omvendt præget af lukkethed og stilstand, kan vi ikke forvente nogen udvikling – hverken hos den enkelte borger eller i samfundet.

Så hvis man kerer sig om sit fædreland, er det vigtigt at have en offensiv kulturpolitik – især nu, hvor globaliseringen er så evident, som den er. Derfor skal vi passe på med ikke at presse kulturen for hårdt i vores iver efter at sikre skatteyderne mest for pengene. New public management, hvor man konstant skal se resultater, passer ikke på det område. Den åndelige udvikling lader sig ikke sådan måle med billetindtægter og overskud.

Grønthøstermetoden er godt i gang med at ødelægge vores kultur og dermed fratage os et stykke identitet. Det nytter ikke noget. Der må ganske enkelt ikke spares mere på vores åndelige pleje. Det er at give køb på, hvem vi er.

Kommentarer er lukket.