Fotovogne er pengemaskiner

I stedet for at bruge krudtet på fartbøder, burde politiets ledelse prioritere at blive lidt synlige i gadebilledet

Har man kørt over Langebro i København, har man haft mulighed for at se politiets fotovogn, der ofte står lige ved det Hostel, som ligger så smukt ned til vandet. Broen er behagelig bred med mange spor, og det sker derfor, at man kan komme til at køre en smule for hurtigt om aftenen og om natten, når der ikke er meget trafik. Jeg kender mange, som har fået bøder af den grund – ikke fordi de har kørt voldsomt for hurtigt, men blot en anelse. Denne fotovogn er efter min mening en ren pengemaskine og tjener ikke det formål, som en fotovogn bør opfylde, nemlig at få folk til at køre langsommere på steder og tidspunkter, hvor der virkelig er brug for det.

Alle skal naturligvis følge færdselsreglerne, og det gælder også bilister. Der er en grund til, at fartbegrænsninger findes, og de skal respekteres. Derfor vil jeg alligevel tillade mig at sige, at der er visse steder, hvor det er en større synd at køre for hurtigt end andre. På en landevej kan det være nødvendigt at træde lidt på speederen, hvis man gerne vil overhale en campingvogn eller en lastbil, men det ville være forkasteligt at gøre det lige ved en skole.

Jeg kører meget bil og kommer langt omkring i Danmark, og her har jeg observeret, at politiets fotovogne utrolig ofte er placeret på steder, hvor vejene er brede og udsynet godt. De står gerne på motorveje midt om natten eller andre områder uden for byen, hvor man ved, at mange bilister kommer til at køre lidt for hurtigt. Nogle veje er nærmest bygget sådan, at man ikke lægger mærke til, hvor meget man trykker på speederen. Det mindste, politiet kunne gøre, var at advare om fotovognene i god tid, sådan som de gør i Sverige. Men sådan er forholdene ikke i Danmark. Til gengæld er antallet af disse vogne stigende. Hvis det ikke er ren pengetænkning, hvad er det så?

Formålet med en fotovogn bør være at øge trafiksikkerheden og at nedbringe antallet af ulykker. De burde være opstillet tæt ved skoler og institutioner, steder hvor der kommer mange cyklister, og hvor ulykker ofte sker. Og så skal de være der på de tidspunkter, hvor trafikken er tæt. Det er til grin at sætte en fotovogn på en motorvej midt om natten, og jeg synes, det er uanstændigt, at politiets ressourcer bliver brugt på den måde.

Det samme gælder for mange af de bemandede fartkontrolposter. Jeg husker en nat, jeg var kommet fra Jylland og blev stoppet af fem betjente ved SAS-hotellet efter Langebro. Det blev ikke til en bøde, fordi min overskredne fart lå under bagatelgrænsen. Det skulle der fem betjente til at konstatere. Året før var min datter blevet brutalt overfaldet, men den aften fik vi at vide, at politiet ikke kunne komme, fordi der ingen ledige politivogne var. Er det virkelig den form for prioritering, vi skal leve med? Kan det være rigtigt, at penge vægtes frem for mennesker?

Det er ikke en kritik af de enkelte politibetjente, som udfører det arbejde, de bliver beordret til af politiledelsen. Vores politi er meget presset på grund flere og flere opgaver, øget terrorberedskab og af mangel på politifolk. Men i stedet for at bruge ressourcer på at indkassere fartbøder, burde politiets ledelse hellere prioritere at blive lidt synlige i gadebilledet og sørge for, at der er vogne nok på gaden, så man kan tage sig af en lille pige, når hun bliver overfaldet.

18 kommentarer

 1. Kalle Quist

  Ja – Sheriffen af Nottingham har ikke levet forgæves. Det man kan undre sig over er dog, at man kan overhovedet finde politibetjente, som frivilligt lader sig udnytte som Statens landevejsrøvere.

 2. preben Lange

  Men de jo kun pengemaskiner, fordi bilister ikke overholder fartbegrænsningerne.

 3. Christian S.

  Helt enig med Khader! Politiets – og det offentliges – ressourcer skal prioriteres langt bedre end i dag! Mange alvorlige forbrydelser bliver ikke opklaret og over 90% af alle indbrud bliver ikke opklaret men vi spilder paradoksalt nok stadig ressourcer på 100 nye fotovogne selv om antallet af alvorlige trafikulykker har været stærkt faldende de senere år og selv om mobile stærekasser fungerer lige så godt! Det er da kun inden for det offentlige at sådanne fejlprioriteringer kan ske – men vi ved jo at god ledelse og godt købmandsskab i verdens dyreste offentlige sektor er en by i Grækenland!

 4. Rap And

  Og i stedet for at udstille en så tåbelig indstilling til politiets forovogne, så skulle du reflektere over hvorfor disse vogne først og fremmest er blevet indsat. De har til opgave at redde liv fordi de får sat hastigheden ned, og måske kan du huske, at der er lavet en stor kampagne for at fortælle bilisterne, at det er farten, der dræber. Husker man det og derfor overholder færdselsreglerne, så kommer der ikke en mønt ind i bødekassen.

 5. Philip

  De sidste 30-40 år har der stort set været mangel på betjente til ay udføre de
  akutte opgaver såsom at komme ved nylige indbrud.
  Men prøv at bo i hellerup mv og tryk på en overfaldsalarm i et privat hjem eller
  i en hvilken som helst tankstation,så vil du i løbet af få minutter se helt op til 10
  civile politibiler med betjente myldre ud.
  Hvorved man jo så nemt kan få tanken at visse siger at de ikke gider kedelige
  ting men kun noget aktions præget,eller måske det kedelige at rige og multinationale selskaber prioteres over den almindelige dansker eftersom der
  øjensynligt er vogne og betjente nok på gaden der cirkulerer.
  Således må man jo så spørge politiledelsen om hvordan og hvorfor de leder og fordeler opgaverne på den måde.
  For hvor svært er det lige at køre på et indbrud i området og se på sagen og optage rapport og ved en overfaldsalarm eller lign kaste sig ud i vognen og afsted midt i opgaven med indbruddet og så vende tilbage og blive færdig (forudsat man
  ikke ser en spurte hen ad vejen med en fladskærm under armen eller lign suspekt person/er på stedet )
  Og ja klart hvis det var bøjet i neon at der holder en fotovogn længere fremme
  ville alle normale og ædru personer ganske automatisk sænke farten til det lovlige
  så det vil være præventivt frem for helbredende ved at udskrive bøder.

  Så konklusionen må være den,at det meste i politiet handler om penge og ikke så meget om sund fornuft og retfærdighed,hvor høj prioteres over lav.

 6. L.P.

  Når man ved, at bl.a. i England, er det sådan, at man i forvejen kan se, at der holder en fotovogn, for den er ikke gemt væk, eller camoufleret som i DK, men holder, så bilisterne kan se den nogen tid før de kommer dertil, da den er i klare kulørte farver,- og det har der også været en del kritik af indenfor politiske kredse, såvidt man har læst,-men der sker ikke noget alligevel,- for så får politicheferne -og vel også dem, der sidder og lurer i disse biler vel ikke så megen økonomisk gevinst ud af det,-
  jo PENGE styrer ALT,- og får sådannne mennesker til at blive griske, uhæderlige og lide af sygdommen: Magtsyge,- og når de først kommer dertil, er det meget svært at sadle om, medmindre skæbnen griber ind!
  Dette skriver jeg nu, inden det bliver forbudt at ytre sig kritisk imod etaten og det offentlige system-for det bliver det næste i det temmelig formørkede lille land,….. trist, men sandt!

 7. Alf

  Kære Naser.
  Hvis du ikke lægger mærke til at du køre for hurtigt, så koncentrer du dig ikke om din kørsel. Enhver erfaren bilist med respekt for det der foregår på vejen har klar fornemmelse af om man kører for hurtigt eller ej.
  Hvorfor vil du have at der skal advares, der bliver advaret rigeligt i form af de færdselstavler der står i vejsiden.
  De fotovogne du ser på motorvejen er kun,der hvor der er særlige forhold der taler herfor, blandt andet vejarbejder hvor den normale hastighed er nedsat væsenligt.
  Hvis du iøvrigt synes at det er ok at bilisterne må køre hurtigere om natten når der er mindre trafik på vejene, så synes jeg at du skal bringe forslaget op i folketinget.

  Du har som politiker ret til bringe spørgsmålet op om brug af politiets resourcer og anvendelse, men lad nu være med at bruge det helt uacceptable og urimelige overfald på din datter igen og igen. Der andre forbrydelser af samme slags og andre meget værre, der ikke bliver håndteret fordi I politikere ikke har styr på tingene og bevillingerne.

  Når der står 5 politi folk en sen aftentime, så er det en manuel færdselskontrol i forventning om at der kommer andre end dig og hver overtrædelse af færdselsloven skal behandles manuelt, derfor flere betjente. Det burde være åbenlyst.

  Det er jeres ansvar som politikere, at der er det beredskab der skal være, men det kniber en hel del for tiden.
  Det kan godt være at du ikke er enig i den aftale der blev indgået omkring flere fotovogne og deres anvendelse, men du kunne da i det mindste respektere den eller gå foran for at få den ændret. Hvad vil du iøvrigt sætte i stedet?

  Er du opmærksom på at antallet af færdselsdrab og ulykker er stigende?

 8. benny hjorth

  hvis folk kørte efter de regler der er lavet i stedet for selv at lave nogle – var der ikke behov for de fotovogne – men folk kører jo som de selv vil – nogle som om de var racerkører – så helt fint fra min side , sæt gerne flere vogne ind i jagten på de fartidioter – hvis de vil køre stærkt skulle de køre på en bane og ikke offentlige veje – der er jo også nogle som overholder hastigheds grænserne og bliver overraskede over sådanne fartbøller

 9. Old Spice

  Du er et tudefjæs Khader. Når man kører for stærkt, overtræder man lovgivningen og bør derfor straffes med enten fængsel eller bøde … så enkelt er det.
  Hold op med bruge voldsepisoder til at retfærdiggøre dine angreb på fartfælderne …. de snupper nemlig de bilister der potentielt slår folk ihjel ….

 10. Peter Hansen

  Normalt tager de konservative afstand fra vold. Og tager afstand fra indlæg som siger “Jeg er modstander af vold, men …..”
  Men i dette tilfælde mener de konservative åbenbart at det er helt ok, at man kan sige “naturligvis skal man overholde fartgrænserne, men …..”
  Tankevækkende form for dobbeltmoral. Det er nu engang ikke den enkelte bilist der selv kan vælge om der på den ene eller anden strækning burde være en hastighedsgrænser der er 65/70/80/90 frem for den grænse som måtte være sat at myndighederne.

  Hvor mange trafikulykker er de konservative parate til at acceptere som følge af det “private initiativ”? Og hvilken straf mener de konservative at man skal idømmes når man overtræder gældende love på dette område? Er kravet om strenge straffe ikke længere alene undtaget skattesnyd, arbejdsmarkedsforhold men nu også trafikforseelser.

  Mærkeligt at de konservative på den måde kan have to forskellige holdninger til et retssamfund alt efter egeninteresser.

 11. Peter Larsen

  Har boet ved siden af to skoler i årevis uden nogensinde at se politiet til stede med fartkontrol, men lige efter den lokale motorvejsafkørsel, hvor der ingen bløde trafikanter findes og billisterne ofte ikke lige får reduceret fra motorvejsfart til 60 km/t hurtigt nok, dér kan politiet godt finde ud af at etablere fartkontrol.
  Det er bare endnu et eksempel på, politiets prioritet intet har med trafiksikkerhed at gøre – de stiller sig der, hvor de på kortest mulig tid kan få udskrevet nogle bøder, så afdelingen og dens chef kan få opfyldt sine kvantitative resultatmål. Moralsk koruption i højeste potens.

 12. Niller

  Hvad er problemet ? Hvis man overholder hastighedsgrænserne er der ikke noget at være bekymret over.
  Jeg bor selv i nærheden af en stærkt trafikeret vej og oplever dagligt at der bliver kørt alt for hurtigt-især når man lige skal nå med over inden trafiklyset skifter.

 13. J. Hansen

  Khader.
  Du kan bare overholde færselsreglerne.
  Har du fået en bøde, siden vi skal læse dit populistiske ævl.

 14. Peter Hansen

  L.P.
  Kunne man udvide dit foretrukne retsprincip til også at gælde andre lovgivningsområder?

  F.eks. kunne politiet jo advisere i god tid hvornår de vil lave en razzia på Christiania?
  Eller Skat kunne sende besked ud i god tid om hvilke selvangivelser – både for virksomheder og private – som man vil undersøge for det kommende skatteår?
  Eller levnedsmiddelkontrollen kan fortælle virksomhederne hvornår de vil undersøge rengøring, opbevaring af mad m.m.

  For naturligvis skal landets love da ikke overholdes i hverdagen – ikke hvis man er en god borgerlig som går ind for strenge straffe – altså til andre end en selv.

 15. L.P.

  Peter Hansen: Nu drejer det sig jo om politiets fotovogne!
  Når snuheden er kommet så vidt, at fotovogne gemmer sig bag buskads eller i private indkørsler blandet med andre biler, OG det er ude på lige landeveje og andre steder, hvor der ikke kommer megen trafik, så kan man altså ikke komme udenom, at det ER landevejsrøveri, af den ikke særligt pæne slags,- det behøver man vel ikke kun at være borgerlig for at mene, går jeg ud fra,- og hvis man ellers kan-(vil) kende forskel på “fair play” og “dirty play”, burde enhver kunne se, at sådan en måde at straffe borgere på, mens politiet forgylder sig selv (cheferne),- er ret så usmageligt, og er ikke ligefrem med til at få folk til at se op til politiet, som ellers gør meget for at rose sig selv! Men det synes en venstreorienteret. politisk korrekt vel ikke?….
  Men at der skal være fotovogne på farlige steder, også ved skoler, børnehaver, o.lign, og kvarterer, hvor det er til fare for folk, der bor der, at man kører for stærkt, er naturligvis helt på sin plads.

 16. J. Hansen

  Her troede man egentlig at de konservative var et parti som gik ind for lov og orden.
  Men det er de s[ ikke.

 17. Flemming B.

  Kære Hr. Khader.
  Da jeg for ca. 2 år siden stoppede mit arbejde på de danske landeveje havde jeg egentlig besluttet at jeg ville lægge mit arbejde bag mig, jeg har været amtsvejmand, malerformand samt vejtilsyn i Storstrøms Amt indtil kommunalreformen hvor jeg blev forflyttet til Vejdirektoratet, dette lidt om min baggrund.
  Jeg er absolut tilhænger af fotovognene også på steder hvor det kan virke fuldstændigt tåbeligt, dette fordi jeg har prøvet flere gange når det har været nødvendigt at gå på arbejde midt om natten hvad det vil sige og opleve fartdjævle på strækninger med god oversigt samt flere spor og meget lidt trafik, jeg kan garanterer for at det ikke spændende og stå ude ved det midterste autoværn på en motorvej hvor der pludselig kommer en bilist med meget høj hastighed drønende forbi tæt op mig, dette er sket selvom der er opsat skilte med oplysning om at her sker der et midlertidig arbejde.
  Så derfor mener jeg det er rimeligt at vi oplever fotovogne på strækninger hvor man fra nogle sider finder disse værende pengemaskiner, til gengæld har alle dem der gør dig og andre opmærksom på at disse fotovogne aldrig ville tjene en krone til den danske stat jo ret i at hvis vi alle kører efter reglerne jo ret.
  Du burde måske heller overveje om ikke man fra politiet kunne bruge andre personale grupper til og sidde i disse vogne.

 18. Henning Thorsen

  Næsten alle er som bekendt bekymret for al den banderelateret vold og skyderi vi ser nu om stunder, ting der af og til ender fatalt og med dødelig udgang, og næsten alle er enige om at dette uvæsen skal stoppes med noget nær alle midler, hvorfor der med rette er tilført store politiresourcer til indsatsen mod disse bander.

  Og hvad har ovennævnte så at gøre med fotovogne vil en eller anden nok undre sig over og det skal jeg såmænd sige jer. I stærk modsætning til ovennævnte problem rammer hastighedsoverskridelser med dødelig udgang som oftest den ganske almindelige hr. og fru Danmark og ikke kun Brian og Mustafa som det da heldigvis som oftest kun gør i ovennævnte bandekonflikter, og fred være med disse halvhjerner.

  Så tænk jer om alle i der mener at man skal slække på fartkontrollen, for de fleste er nu en gang, desværre, sådan indrettet, at man helst sådan på det nærmeste skal have en politimand i hånden for kunne finde ud af at overholde færdselsloven, noget der iøvrigt ikke kun gælder færdselsloven. Desværre, men sådan er det bare og vil altid være det.

Kommentarer er lukket.