IS går efter kvinderne

Islamisk Stat bruger målrettet bortførelse, voldtægt og mord på kvinder for at skabe den perfekte stat.

IS – Islamisk Stat – kan uden overdrivelse betegnes som den mest voldelige og aggressive terrororganisation i nyere tid. Vi har i de forløbne måneder hørt den ene forfærdelige historie efter den anden om deres magtanvendelse og morderiske fremfærd, og når man tror, at det nu ikke kan blive værre, så får volden en ekstra tand. En del af den vold er direkte rettet mod kvinder i den fødedygtige alder, og IS bruger dem målrettet i sine bestræbelser på at danne en islamistisk stat. En stat uden kvinder er ikke en rigtig stat – og IS mangler kvinder. Kan kvinderne ikke lokkes, bliver de tvunget.

IS vil på den ene side gerne leve efter middelalderlige normer, hvor de tager udgangspunkt i et primitivt og brutalt straffesystem, som skal fungere efter sharia-lov. På den anden side er de meget moderne i deres måde at organisere sig på. De er flittige og professionelle brugere af moderne medier og sælger gerne deres merchandise over nettet. I deres såkaldte ’regering’ har de oprettet et medieministerium, som udgiver tidsskriftet al-Mustaqbal på flere sprog. I det tidsskrift kan man læse om IS’ bedrifter, og aktørerne fremstår som noget af det hotteste. Vil man selv være med på beatet, så er det IS, man skal tilslutte sig. Alle andre islamister bliver fremstillet som rene amatører ved siden af dem. Tidsskriftet opfordrer med andre ord folk fra hele verden til at komme og tilslutte sig deres kalifat – og de går målrettet efter kvinder, hvor de tilbyder kalifatægteskaber arrangeret af den lokale emir.

Men der kommer ikke nok kvinder frivilligt til kalifatet, og islamisterne går derfor hårdhændet efter de kvinder, som bor i det område, de befinder sig i. De kidnapper dem, tvangskonverterer dem og tvinger dem til ægteskab. Der er eksempler på, at piger helt ned til teenagealderen er blevet tvunget til ægteskab i kalifatet. I øjeblikket går der forlydender om, at der er bortført mindst 500 kvinder med både muslimsk og kristen baggrund.

De kvinder, som nægter at lade sig konvertere, bliver begravet levende eller massevoldtaget og sendt hjem. Nogle kvinder bliver solgt på markedet som sex-slaver, hvilket er værre end døden.

Når en kvinde bliver massevoldtaget og sendt hjem, er det ikke bare traumatisk for hende selv, men for hele familien. Den kvindelige krop repræsenterer i Mellemøsten hele familiens ære, og bliver den besudlet, går det ikke bare ud over hende, men over hele familiens selvopfattelse. Det er sket, at fædre har slået deres egne døtre ihjel for at undgå, at de skulle falde i hænderne på IS. Bortføres og voldtages der mange kvinder fra den samme landsby, kan dette derfor svække hele byens integritet. Massevoldtægterne er på den måde en meget bevidst del af IS’ strategi for at styre og holde befolkningen i et jerngreb.

I krig bliver bortførelse og seksuelle overgreb betragtet som en forbrydelse mod menneskeheden, og i FNs sikkerhedsråd har man stadfæstet, at det er en trussel mod verdensfreden.

Endnu en god grund til at opfordre det internationale samfund til at forene sig i kampen mod IS.

Velkommen til debatten.
På bt.dk ønsker vi en skarp og levende debat. Vi modtager mange gode indlæg, men det har desværre også vist sig, at ikke alt egner sig til publicering. Vi forbeholder os retten til ikke at offentliggøre indlæg, der indeholder grove personangreb. Det samme gælder indlæg, der er uvedkommende eller irrelevante for debatten.
Derfor: Hold jer til emnet – gå ikke efter hinanden.
God debat.

220 kommentarer

 1. Fair

  I .Hansen
  du er stor og har respekt for mig det var det jeg vil have ud af dig for vidste der gemte sig en vinder et sted hvad vil du kalde de Danske soldater som dør i krig dør de ikke med en ære ?

 2. Fair

  Ole dog

  det du skriver er hadefuldt ,dømmende og racistiske det kan alle se KLOGE OLE

  Du har jo kun skrevet neglagne ting om alle muslimer og dømmer dem alle over en kam hvad er man så for en person ? der er da ikke noget typisk over det ? Det er typer som dig som skaber had og splittelse ?har du set hvad du har skrevet
  jeg udnytter ikke Danmark og skaber had til Danner tvært imod så vil jeg som sagt være den første mand som kæmper mod dem der vil ødelægge Danmark hvor jeg tror du er typen som stikker af og gemmer dig i hulen
  tror bare du har et psykisk problem kan ikke se længere end din næse jeg kan finde de første 100 muslimer som er langt bedre uddannet end dig og deres opførsel er bedre end din og gøre mere for samfundet og Danmark end dig

 3. Jan

  Man kan ikke andet end undres over Islamisk Stat. Hvad er det for nogle mennesker, der står bag, og hvad er det for nogle mennesker, der tilslutter sig en sådan terrororganisation? Er de ved deres fulde fem, eller har de en alvorlig brist? Noget galt må der da være i vejen!

 4. Fair

  Jan
  der er noget galt når folk melder sig ind i grupper som is og man er dum hvis man siger andet
  men mig som muslim vil ikke melde mig i så nogen grupper eller andre grupper

 5. The Watcher

  @ Ole Andersen – Jeg skrev: Heldigvis kommer man aldrig til, at stå til ansvar for andres handlinger, det skal i selv hver og en fra den første til den sidste – Hvor i teksten nævner jeg noget om muslimer – Det står det “Intet” om, det er ene og alene dig, der fordrejer det i denne retning -;)

  @ I. Hansen – Jeg kommer aldrig til, at stå til ansvar for dine handlinger, men det gør du tilgengæld selv!

  Judasbrevet

  v1 Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror.

  Til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus.

  v2 Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål!

  Skriftens dom over de falske lærere

  v3 Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige. v4 For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom; de er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

  v5 Skønt I ved det alt sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udryddede dem, der havde vist sig vantro; v6 og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje hverv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil dommen på den store dag; v7 og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild.

  v8 Alligevel gør disse mennesker det samme: I deres sværmeri tilsøler de legemet, lader hånt om Herrens myndighed og spotter overjordiske magter. v9 Dengang ærkeenglen Mikael stredes med Djævelen om Moses’ lig, vovede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot: »Herren straffe dig!« v10 Men disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på, og det, de forstår med deres instinkter ligesom de umælende dyr, bringer dem blot i fordærv. v11 Ve dem! De er slået ind på Kains vej og har for vindings skyld givet sig Bileams vildfarelse i vold og går til grunde som Kora i hans opsætsighed. v12 De er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gildet og bare sørger for sig selv; de er som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med rode; v13 de er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam; de er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid.

  v14 Det var også dem, Enok i syvende slægtled efter Adam profeterede om: »Se, Herren kommer omgivet af sine titusinder af hellige v15 for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige syndere har talt imod ham.« v16 Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster, og de taler brovtende ord, når de smigrer folk for egen fordels skyld.

  Formaning om barmhjertighed

  v17 Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, v18 som sagde til jer: »I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.« v19 Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden. v20 Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. v21 Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. v22 Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; v23 nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop.

  Lovprisning af den eneste Gud

  v24 Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, v25 den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

 6. The Watcher

  Homosexuality, Sodom, Gomorrah and America!! history repeating itself: https://www.youtube.com/watch?v=VP8mWEqYNuc

 7. I. Hansen

  Fair – hvordan kan du konkludere at jeg respekterer dig?…jeg finder dine indlæg meget enøjede !! – og det har jeg ingen respekt for. Du ser i mine øjne, i alt for sort/hvid farver, og du er super manipulerende – hvilket du jo også bliver komplimenteret for at “mig”.
  Du/I forstår simpelthen ikke nuancer og selvstændig tænkning……du forstår simpelthen ikke manipulationen fra imamerne og deres nyttige håndlangere som fortæller om du er en god eller dårlig muslim…….fat det dog…det handler om deres egen magt……..de trækker dig/jer rundt ved næsen.

  Men jeg respekterer din ret til at ytre dig – så længe din ytring ikke appellerer til had til det land som tog imod dig og dine, da I havde hjælp behov og på hvis værdier og kultur I nyder godt af!.

  slut herfra..

 8. Fair

  I. Hansen
  Du behøver ikke respektere mig bare fordi jeg respektere dig det er jeg ligeglad med
  hvad du synes om mig det dit problem jeg gøre ikke andre ondt og støtter heller ikke dem der gøre
  der er ingen der bestemmer over mig i denne verden jeg bestemmer over mig selv der er ikke noget der skal fattes der jeg er selvstændige hele vejen igennem har aldrig fåret undervisning af en imam og har jeg det er det stadig ikke dit problem der jeg behandler alle lige der er som sagt gode og dårlige mennesker
  gode præster dårlige præster gode politiker dårlige politiker gode imamer dårlige imamer gode mennesker dårlige mennesker
  er det svært at forstår

 9. dres

  Det var da dejligt at Fair er kommet til fornuft. – Når selv fair kan se at islam er dødens religion er der håb forude. Tak for det fair.

 10. Fair

  Dres
  Islam er mit et og alt den rigtig Islam så ret har du ikke tak dres

 11. The Watcher

  Havok – “Give Me Liberty… Or Give Me Death: https://www.youtube.com/watch?v=0OGTvIeiYjg&index=93&list=PLA1D5E26C04B9D0F0

 12. The Watcher

  Ezekiel 33 King James Version (KJV)

  33 Again the word of the Lord came unto me, saying,

  2 Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman:

  3 If when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people;

  4 Then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning; if the sword come, and take him away, his blood shall be upon his own head.

  5 He heard the sound of the trumpet, and took not warning; his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul.

  6 But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned; if the sword come, and take any person from among them, he is taken away in his iniquity; but his blood will I require at the watchman’s hand.

  7 So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel; therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me.

  8 When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die; if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand.

  9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.

  10 Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel; Thus ye speak, saying, If our transgressions and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live?

  11 Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel?

  12 Therefore, thou son of man, say unto the children of thy people, The righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression: as for the wickedness of the wicked, he shall not fall thereby in the day that he turneth from his wickedness; neither shall the righteous be able to live for his righteousness in the day that he sinneth.

  13 When I shall say to the righteous, that he shall surely live; if he trust to his own righteousness, and commit iniquity, all his righteousnesses shall not be remembered; but for his iniquity that he hath committed, he shall die for it.

  14 Again, when I say unto the wicked, Thou shalt surely die; if he turn from his sin, and do that which is lawful and right;

  15 If the wicked restore the pledge, give again that he had robbed, walk in the statutes of life, without committing iniquity; he shall surely live, he shall not die.

  16 None of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him: he hath done that which is lawful and right; he shall surely live.

  17 Yet the children of thy people say, The way of the Lord is not equal: but as for them, their way is not equal.

  18 When the righteous turneth from his righteousness, and committeth iniquity, he shall even die thereby.

  19 But if the wicked turn from his wickedness, and do that which is lawful and right, he shall live thereby.

  20 Yet ye say, The way of the Lord is not equal. O ye house of Israel, I will judge you every one after his ways.

  21 And it came to pass in the twelfth year of our captivity, in the tenth month, in the fifth day of the month, that one that had escaped out of Jerusalem came unto me, saying, The city is smitten.

  22 Now the hand of the Lord was upon me in the evening, afore he that was escaped came; and had opened my mouth, until he came to me in the morning; and my mouth was opened, and I was no more dumb.

  23 Then the word of the Lord came unto me, saying,

  24 Son of man, they that inhabit those wastes of the land of Israel speak, saying, Abraham was one, and he inherited the land: but we are many; the land is given us for inheritance.

  25 Wherefore say unto them, Thus saith the Lord God; Ye eat with the blood, and lift up your eyes toward your idols, and shed blood: and shall ye possess the land?

  26 Ye stand upon your sword, ye work abomination, and ye defile every one his neighbour’s wife: and shall ye possess the land?

  27 Say thou thus unto them, Thus saith the Lord God; As I live, surely they that are in the wastes shall fall by the sword, and him that is in the open field will I give to the beasts to be devoured, and they that be in the forts and in the caves shall die of the pestilence.

  28 For I will lay the land most desolate, and the pomp of her strength shall cease; and the mountains of Israel shall be desolate, that none shall pass through.

  29 Then shall they know that I am the Lord, when I have laid the land most desolate because of all their abominations which they have committed.

  30 Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, every one to his brother, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord.

  31 And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them: for with their mouth they shew much love, but their heart goeth after their covetousness.

  32 And, lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument: for they hear thy words, but they do them not.

  33 And when this cometh to pass, (lo, it will come,) then shall they know that a prophet hath been among them.

 13. xXx

  Muslimer stem på partier som vel muslimer det godt i Danmark. Vi har 200000 stemmer. De der DF som er samfunds taber vel tabe. Muslimer Stem stem.

 14. dres

  @ fair.
  Når du mener at LTF er nogle mordere på linie med IS og resten af de islamiske grupperinger, forstår jeg ikke hvorfor du nedgør Danmark? Kan du ikke lige tage stilling til om Danmark skal lade være med at sende mere hjælp til Mellemøsten?

 15. Fair

  Dres

  der er noget i din hjerne der ikke fungere desværre
  jeg har aldrig nedgjort danmark og har heller ikke tænkt mig det
  selvfølge skal danmark sende hjælp til dem i nød om det var det ene eller andet sted hvad er dit problem ?

 16. The Watcher

  xXx = 666

 17. The Watcher

  ישו הוא אדון של כל

 18. The Watcher

  På dansk – Jesus er Herre over alle -;)

 19. The Watcher

  Og han er ikke muslim, men derimod Kristus – Livet, vejen og sandheden tilbage til Faderen/skaberen, hvor han sidder og venter på jer alle -;)

 20. Fair

  The Watcher
  det kan vi altid diskutere men han er ihvertfald i islam vores elsket profet
  og vender tilbage til jorden og selv viser at han er muslim 😉

 21. Fair

  Profeten Jesus

  Når muslimer siger, at Moses og Jesus var Guds profeter og er højt respekterede af muslimerne, tror kristne og jøder at der stikker noget under. Til en paneldebat på tv mellem kristne og muslimer sagde værten konkluderende [1]:

  “Vi må nok sige, at diskussionen her lige nu er, at der er noget mere imødekommenhed fra islamisk side til grundlæggeren af kristendommen end der er fra kristen side for grundlæggeren af islam.”

  Mange kristne, der hører om islams syn på Jesus (fred være med ham), bliver positivt overraskede, men er samtidig skeptiske fordi de tror, at muslimerne prøver at være imødekommende overfor dem, så de kristne til gengæld vil være mere imødekommende overfor Muhammad (fred være med ham) og islam. Vi kan ikke bebrejde dem denne skepsis. Der er gået århundreder lang “programmering” forud, og mange er opdraget til at tænke det værste om Muhammad og hans religion.

  Koranen om kristne

  Om kristne siger Koranen til muslimerne:

  “… og nærmest blandt dem i kærlighed til de troende, vil du finde dem, der siger: ‘Vi er kristne’; fordi der blandt dem er mænd, der hengiver sig til lærdom, og mænd, der har vendt denne verden ryggen og som ikke er arrogante.”
  – Koranen 5:82

  Som Thomas Carlyle sagde om sine medkristne for mere end halvanden hundrede år siden: “Løgnene som den velmenende iver har næret om denne mand [Muhammad], er kun en skændsel for os selv”.

  Jesus i Koranen

  Når en muslim nævner Jesu navn (på arabisk “Isa”, fred være med ham), vil han betragte det som uhøfligt og tegn på manglende maner ikke at tilføje ‘fred være med ham’ efter hans navn. Profeten Jesus er nævnt ved navn femogtyve gange i Koranen. Det er fem gange mere, end profeten Muhammad er nævnt.

  “Vi skænkede Jesus, Marias søn, klare tegn og styrkede ham med den hellige ånd.”

  Englen sagde “Hør Maria! Gud giver dig gode nyheder om et ord fra Sig. Hans navn skal være Jesus Kristus, Marias søn. Han skal være æret i denne verden og i det hinsides, og i selskab med dem der er tættest på Gud.”

  “Og i deres (profeternes) fodspor sendte Vi Jesus, Marias søn …”

  “Og Zakarias og Johannes og Jesus og Elias; alle var blandt de retledte.”

  – Koranen 2:87, 3:45, 5:49, 6:85

  Jesus nævnes også med respekt som “Marias søn” (ibne Maryam), som Kristus og Messias (Masih), som Allahs tjener (Abd-Allah), og Allahs budbringer (Rasul-Allah).

  Jesu fødsel

  Historien om Maria og Jesu fødsel er beskrevet i Koranen i kapitlet ved navnet “Maria”:

  “Og nævn i bogen Maria, da hun trak sig tilbage fra familien til et sted mod øst. Hun afskærmede sig fra dem. Så sendte Vi til hende Vores engel, og han åbenbarede sig for hende i en mandeskikkelse.
  Hun sagde: ‘(Kom ikke nær) jeg søger tilflugt mod dig hos (Allah) den Mest Barmhjertige, hvis du frygter Allah!’
  Han sagde: ‘Jeg er kun en budbringer fra din Gud og er kommet for at meddele dig om en gave, som er en hellig søn.’
  Hun sagde: ‘Hvordan skal jeg have en søn, når ingen mand har rørt mig og jeg ikke er ukysk?’
  Han sagde: ‘Sådan vil det ske. Din Gud har sagt, at det er nemt for Mig; og Vi ønsker at statuere ham som et tegn til menneskene og som en barmhjertighed fra Os. Det er en allerede afgjort sag.’

  Da hendes graviditet begyndte, trak hun sig tilbage til et ensomt sted. Og fødselsveerne drev hende til en palmelund.
  Hun skreg af smerte: ‘Bare jeg dog var død inden dette! Bare jeg dog var glemt og forgået!’
  Men en stemme sagde til hende: ‘Sørg ikke! For din Gud har forberedt et sted for dig her. Og ryst palmerne mod dig, og friske dadler vil falde til dig. Og spis og drik og vær ikke bekymret. Hvis en person nærmer sig, så sig: Jeg faster for (Allah) den Barmhjertige, så i dag vil jeg ikke tale med noget menneske.’

  Endelig bragte hun barnet til sit folk, bærende ham i sine arme.
  De sagde: ‘Hør Maria! Du bringer noget forunderligt! Hør Arons søster, din far var ikke en ond mand, og din mor var ikke ukysk!’
  Men hun pegede blot på barnet.
  De sagde: ‘Hvordan skal vi tale til et barn i vuggen?’

  Han (barnet) sagde: ‘I sandhed er jeg Allahs tjener. Han har åbenbaret for mig og udnævnt mig til profet.
  Og Han har velsignet mig, hvor end jeg går, og har beordret mig til at bede og give almisse, så længe jeg lever.
  Han har skænket mig kærlighed til min mor, og ikke ligegyldighed eller en ulykke for hende.
  Så fred være med mig den dag jeg blev født, den dag jeg dør, og den dag jeg skal genopstå igen.’

  Sådan var Jesus, Marias søn, det er den sande beretning, hvorom de uvidende skændes.
  Det er ikke passende for Allah, at Han skulle få Sig en søn. Ophøjet være Han! Når han beslutter en sag, siger Han blot ‘bliv’ og det er.”

  – Koranen 19:16- 35

  Koranens fremstilling af Jesus forkaster utvetydigt begrebet om ‘treenighed’, Jesu ‘guddommelighed’ eller at han skulle være den ‘guddommelige søn’. I islam anses Jesus som en af Allahs store profeter. Koranen gør det klart, at Jesu undfangelse uden en far ikke gør Jesus til Guds søn, og nævner i denne henseende Adam (fred være med ham), som blev skabt af Allah uden en far og en mor.

  Maria i Koranen

  Som det ses, er også Maria, Jesu mor, fred være med hende, en af de største personligheder i islam. Et kapitel i Koranen er opkaldt efter hende, Surah ‘Maryam’. Her finder vi også historien om Jesu fødsel og de første mirakler som nævnt ovenfor. Her er, hvilken status Allah giver Maria:

  “Og englen sagde: ‘Hør Maria! Gud har udvalgt dig, og renset dig; udvalgt dig over alle kvinder fra alle nationer.’”
  – Koranen 3:42

  Maria var fra Imrans slægt, det er hendes familie og slægt, som navnet på dette kapitel i Koranen henviser til.

  Største personligheder i islam

  Som andre profeter udførte Jesus også mirakler. For eksempel gav han liv til de døde og helbredte de blinde og spedalske. Men han gjorde det altid klart, at det hele var fra Allah. Ifølge Koranen blev han sendt til Israels børn; han bekræftede Torahens gyldighed, som var blevet åbenbaret til Moses, og rensede ud i de påskrifter og forbud, som præsterne selv havde fjernet eller tilføjet i troen.

  Det jødiske præsteskab afviste imidlertid hans forkyndelser. De konspirerede imod hans liv, og efter deres egen beretning korsfæstede og dræbte de ham. Men Koranen gendriver denne opfattelse og siger, at de hverken dræbte eller korsfæstede ham, men at “det så sådan ud for dem”. Der er et vers i Koranen, som antyder, at Jesus kommer tilbage, og at alle kristne og jøder, sammen med muslimerne, vil tro på ham inden han dør efter sin genkomst. Dette støttes også af profeten Muhammads udtalelser.

  Moses, Maria og Jesus

  Det er bemærkelsesværdigt, at på trods af halvandet tusinde års krige, konflikter og religiøse konfrontationer, som allerede startede under Profetens levetid, har muslimer den dag i dag bevaret en upåvirket respekt for Moses, Maria og Jesus, som Profeten Muhammad lærte dem det. Ingen vil betragte sig som muslim uden denne respekt og plads i hjertet for disse store personligheder.

 22. The Watcher

  @ Fair – Det kan vi altid diskutere – Nej det står ikke til diskussion.

 23. Fair

  The Watcher

  Jamen så må se hvem der har ret til domme dag 😉

 24. Ole Andersen

  I guder hvor er Danmark på røven….

  Her åbner Naser Khader for en seriøs og meget vigtig debat..

  I stedet for en grundig og seriøs diskussion med argumenter og modargumenter, overbrækkes debatten af en muslim som ikke har forstået ret meget udover at Koranen skal lires af samt en Jehovas Vidner taber som copy paster ordflom-sætninger udover siden.

  Det er NØJAGTIGT det samme som sker når de samme personer optræder i TV.
  De er så skræmte for at komme med seriøse argumenter (dem har de nemlig ikke) så de bræger det samme religionspis udover samtalen…udfra devisen, at sålænge de har ordet, så kan andre ikke klaske dem op ad væggen med deres stupide holdninger.

  Desværre har disse middelalderfolk stemmeret og føder mange flere børn end den gode Danske race, så vi er dømt til at tabe.
  Det vil 100% sikkert ske..det er KUN et spørgsmål om tid.

  Med den nuværende fødselsrate vil der være en muslimsk kontrolleret regering i Danmark om 30 år. Så har vi fået den endelige KULTURBERIGELSE som de Radikale og SF har drømt om i mange år.

  OG HVOR HAR DANSKERNE FORTJENT DET !!!!!

 25. The Watcher

  Ministry – Ghouldiggers: https://www.youtube.com/watch?v=TCQppWC6iLE – Enjoy -;)

 26. The Watcher

  @ Fair – Mit hjerte og sind er som en åben bog over for Herren, hvad med dit eget?

 27. Fair

  Ole Andersen
  hvad er dit problem du skal ikke bestemme hvad folk skal skrive eller vil ytre sig med det er deres problem den eneste som har en middelalder holdning er dig Ole lukke øje
  du har set for meget Aktion og eventyr film kom ud af din hule og se at alle er normale ingen smadre dig ned eller tager dit hjem eller tvinger dig til noget hvad er du bange for ??
  kom til virkeligheden istedet for du gemmer dig endnu mere

 28. Kc

  FAIR du er som en burre i en hunds pels, dvs. ikke til at slippe af med og irriterende at læse fordi dit danske skriftsprog er så ulideligt elendigt. Bliver du da aldrig træt af dine egne evindelige gentagelse???

 29. The Watcher

  Første Timotheusbrev kap. 6 v.3-21

  Gudsfrygt og nøjsomhed

  v3 Hvis nogen fører vranglære og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære, der fører til gudsfrygt, v4 er han hovmodig og forstår ingenting. Han er bare syg efter diskussioner og ordkløverier, og det skaber misundelse, kiv, bagtalelse, mistænkeliggørelse, v5 rivninger mellem mennesker, der har mistet deres dømmekraft og sat sandheden over styr; de mener, at gudsfrygt skal kunne lønne sig.

  v6 Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; v7 for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; v8 har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. v9 Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. v10 For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.
  Troens gode strid

  v11 Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. v12 Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. v13 For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig: v14 Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, v15 som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde, v16 han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.
  Formaning om rigdom og gavmildhed

  v17 Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. v18 Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre, v19 og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv.
  Advarsel mod den falske kundskab

  v20 Timotheus, tag vare på det, der er betroet dig, og vend dig bort fra den ugudelige, tomme snak og indvendingerne fra den kundskab, der med urette kaldes sådan; v21 ved at bekende sig til den er nogle kommet bort fra troen.

  Nåden være med jer!

 30. Fair

  KC

  Jeg er ikke træt af at være retfærdighed og gå mod dem som vil menneskerne og verden ondt om jeg så skal gentage det flere milliarder gange ingen kan stoppe mig
  og hvis du har et problem er der mange andre steder du kan hygge dig

 31. The Watcher

  Living in a little black box Wau. Wau. Wau. – Power on/off -;)

 32. Fair

  *The Watcher

  du har din tro og andre har deres synes du ikke det er fair også må Allah dømme til sidst og ikke os

 33. The Watcher

  @ Fair – De andre er velkommen til at tro, hvad de vil, men det er jo ikke sikkert, at det de tror på, er sandheden.

 34. Fair

  The Watcher
  det er deres problem

 35. The Watcher

  @ Fair – Og måske også dit eget i den sidste ende, men det skal jeg lade være usagt -;)

 36. Mette jensen

  Fair

  Jeg synes du udtrykker dig udmærket:-)

 37. Fair

  Tak Mette

  The Watcher du skal jo ikke tvinge mennesker til at tro på noget de ikke gider ?? så er det tvang tror ikke det er lovligt ? tror heller ikke gud vil bruge det til noget hvis man ikke tror på det fra hjertet af

 38. The Watcher

  @ Fair – Det er også derfor, at jeg tro på, hvad Herren personligt har vist mig, mere end alle de mange døde bogstaver skrevet her på BT.

 39. Jyden

  Naive, uvidende sjæle ( mange muslimer) – skriver og råber op om ære,- æresdrab, osv..- at dø med ære, – belønnes med 72 jomfruer,- dræbe og blive æret,- ALT for den såkaldte profet- og “Allah”, uanset midlet,-
  men det, der skete under 2, verdenskrig, – hvor de allierede,-englænderne og specielt amerikanerne, som påtog sig den ualmindeligt svære og farlige opgave,- selvom det var i Europa,-(tænker på krigsførelsen mod tyskerne!)- der kan man snakke om ÆRE,- for de gjorde det for at befri Europa ,- ja hele verden – og det kostede rigtig mange liv,- oveni måtte USA slås mod japanerne , som var de rene djævle,- og det skal vi alle være taknemmelige for i dag,- i stedet for altid at dømme USA som de skyldige!
  Og kommer det dertil, -(lad os ikke håbe det,- af den grund skal absolut ikke have (flere) muslimer til at bestemme i folketinget)-
  at ISIS og/eller andre rabiate muslimske grupper vil overtage over vort land og det danske folk,- indføre Sharia, m.m.- så må danskerne til at stå sammen og slås som frihedskæmperne dengang,- og da det nok vil blive en ulig kamp,-må USA igen komme til hjælp,- det er et tænkt scenarie, men kunne sagtens blive virkelighed, med det knæfald for muslimer, man ser i rundt om i verden……

 40. Mette jensen

  Jyden

  Slap nu af de vel overtag Danmark og hvad ved jeg. De kender ikke en gang Danmark. Og hvad har vi her i Danmark olien.

 41. Jens Hansen

  Der synes, at herske en stor forvirring blandt højrefløjens hysteriske kommentatorer på denne blog.
  Lad os slå fast.
  Danmark er et område. Syrien/Iraq et andet.
  IS har ikke styrker i Danmark som aktivt bekæmper Iraq/Syrien.
  Ligesom amerikanske, israelske og danske soldater ikke vælter rundt i gader, stræder og kornmarker i Danmark og myrder kvinder og børn. Som i Iraq, Gaza, Afganistan og Libyen.
  Vi må prøve at adskille tingene.
  Ingen IS medlemmer formodes at være i landet for at tvinge frygtsomme højreekstremister til at konvertere til islam.
  De får lov til fortsat at dyrke deres afguder. DF og Pia Kjærsgaard.

 42. Fair

  Slap nu af jyde
  hvad gøre du godt for samfundet andet end at generalisere og dømme alle tag dig sammen
  og få dig et live brug din energi på noget positivt ellers dør du tidligt af helbreds problemer
  der er mange rigtig mange muslimer som gøre godt for verden og samfundet men dem høre man selvfølge ikke om i medier og tv for de skal ud stilles som de dårlige fordi der er så mange der konverter til islam for tiden måske omkring et par 1000 dansker om året og man konverter ikke tisom en etnisk danner til en religion der vil verden og mennesket ondt
  muslimer vil aldrig overtage danmark hvordan er din tanke gang du helt væk danmark vil altid være danmark dem der bliver fremmed i mine øjne det de danner som skaber had og fordomme

 43. Line Hansson

  Muslimer…., og Jens Hansen det er den samme surdej på denne blog. 84 pct. Gider jer ikke da i ikke tør bidrage til fællesskabet. I forstår ikke at modtage gaver med respekt. På alle områder trækker i samvær ned i koransk overtro uden evnen til at tænke selv. 72 jomfruer? Hvor kommer de fra? Er i velsignelser fra muslimsk indavl kusiner, fætre imellem. Tjek i lige de tal. Jens Hansen er tredie generations araber. Men han skriver ok dansk.

 44. Jens Hansen

  Line Hansson 28. august 2014
  “Jens Hansen er tredie generations araber. Men han skriver ok dansk.”

  Line Hansson er en tredje generations nazist. Sikkert efter morfaren.
  Hendes dansk er mangelfuldt.
  Det skyldes nok tilbedelsen af Det Tredje Rige.

 45. Line Hansson

  Jens Hansen med flere er et produkt af indavl. Jeg gider ikke at argumentere med dig. Det kan du ikke. Men hvad laver du i Danmark når du er så utilfreds med det vores demokrati står for? skrid hjem. Du bidrager ikke med andet en ufred.

  Jeg gider ikkeat bruge mere tid på dig dit lille skvat af en mandsling.

 46. Jens Hansen

  Line Hansson 28. august 2014
  Line Hansson er et produkt af nazi indavlen i hendes familie. Det er nok startet allerede under hendes bedsteforældres ophold i hitler jugend.
  Hvorfor er hendes familie smidt ud af Tyskland?
  De ryddede da ikke særligt meget op efter Anden Verdenskrig.
  Hendes slags bidrager ikke til noget i dette land.
  Selv om hun når at lufte hendes herrefolks mentalitet i hendes ubehjælpsomme indlæg.

 47. Lars

  Jens Hansen der skal to til en tango.

  Der er mange der er stoppet på denne blog på grund af dig.

  Du forstår det ikke. Lille mandsling…. Den var vist meget rammende.

  Stop med dit lort og få et arbejde.

 48. Jens Hansen

  Lars 28. august 2014

  Få dig et navn og arbejde lille lars.
  Inden du henvender dig til voksne.

 49. Lars

  Jens Hansen er en lille muslimsk bøsse som ikke er kommet ud af skabet endnu. En lille mandsling. En lille klovn som fylder alt for meget på alle bt.s blogs. Eliminer den lille tidsrøver. Han er lort for det danske samfund. Lort er lort. Muhamed Jens er lort. Lort er lort. Jens er lort.

 50. Lars

  Skabsbøssen Jens har aldrig lavet en skid i det danske samfund. Den har stået på overførselsindkomst fra dag et. Lort er lort. Fik du den din skide lort. Og du har aldrig heddet Jens.

Kommentarer er lukket.