Fortjener deres eget kurdistan

Kurderne har været det mest iøjnefaldende lyspunkt i en ellers mørk og uendelig konflikt

I det nordlige Irak kæmper kurdiske styrker i øjeblikket en kamp uden lige for at forsvare sig mod den fanatiske islamistiske terrororganisation Islamisk Stat (IS). Derfor er det nu ved at være tid til, at kurderne endelig får deres egen stat – vel at mærke efter IS er besejret og uskadeliggjort.

Selvom kurderne aldrig har haft deres eget land, så har folket altid haft sin egen etniske og kulturelle suverænitet. Folket var et af de få, der ikke fik tildelt deres egen stat efter Osmannerrigets fald. Den kurdisk ’nation’ blev en del af Tyrkiet, Syrien, Irak og Iran. I Nordirak er den kurdiske befolknings etniske sammensætning relativt homogen, på trods af at Saddam Hussein forsøgte at ’arabisere’ området, så der vil ikke være nogen sikkerhedsmæssige trusler mod andre befolkningsgrupper ved oprettelsen af et selvstændigt Kurdistan. Tværtimod.

I 1947 trak Storbritannien sig ud af sin koloni i det område, der i dag består af Indien, Pakistan og Bangladesh. Det var i den forbindelse, at Indien og Pakistan blev oprettet som selvstændige stater, hvilket medførte store etniske udrensninger. Det vil netop ikke ske ved oprettelsen af et selvstændigt Kurdistan, da kurderne allerede er ét folk, som i øvrigt har kæmpet for en selvstændig stat i mange år. Saddam Hussein brugte endda kemiske våben mod den kurdiske by Halabje i 1990erne.

Kurderne er et forholdsvis udramatisk folk og er generelt præget af moderate holdninger. Og hvis der er noget, den region kunne bruge, er det en styrket moderat kraft, som kan bringe lidt ro i området. Det vil et selvstændigt Kurdistan kunne byde på. Økonomien boomer, især på grund af de store olieforekomster, og der eksisterer allerede et stærkt bånd til blandt andet Vesten. Jeg er ikke i tvivl om, at et selvstændigt Kurdistan blive den vigtigste strategiske vestlige partner i regionen. Kurderne, og hvad der med tiden bør anerkendes som Kurdistan, har været et af få lyspunkter efter Irak-krigen.

Det har været og er stadig svære levevilkår, som kurderne har stået overfor under Irak-krigen. Imod alle odds må man dog konstatere, at kurderne har været det mest iøjnefaldende lyspunkt i en ellers mørk og uendelig konflikt. De har virkelig blomstret, og det er befriende at se, hvordan kurdiske moderate politiske og økonomiske kræfter har formået at imponere under svære forhold. De har bevist, at de kan selv, for det ville være synd at sige, at det internationale samfund har støttet tilstrækkeligt op om det kurdiske projekt. Denne fremdrift skal der handles på ved oprettelsen af en selvstændig stat – det fortjener kurderne ganske enkelt.

Jeg er overbevist om, at kurderne vil blive ved med at udvikle sig positivt både økonomisk og politisk, hvis en selvstændig stat bliver en realitet. Det vil smitte af på de omkringliggende lande i regionen og vil dermed være med til at skabe en positiv og konstruktiv fremdrift i hele området. Et selvstændigt Kurdistan vil være et vigtigt signal og element for moderation i en uroplaget del af verden. Oprettelsen af en selvstændig kurdisk stat ville kunne blive lyset for enden af tunnelen i kampen mod IS. Om resten af Irak bliver delt i endnu to dele, sunni-Irak og shia-Irak, det må tiden vise.

Velkommen til debatten.
På bt.dk ønsker vi en skarp og levende debat. Vi modtager mange gode indlæg, men det har desværre også vist sig, at ikke alt egner sig til publicering. Vi forbeholder os retten til ikke at offentliggøre indlæg, der indeholder grove personangreb. Det samme gælder indlæg, der er uvedkommende eller irrelevante for debatten.
Derfor: Hold jer til emnet – gå ikke efter hinanden.
God debat.

190 kommentarer

 1. The Watcher

  Lovløshedens menneske og Herrens dag

  Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Herren og helligdom, så at han sætter sig i Herrens tempel og udgiver sig selv for at være Herren. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Herren vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

 2. Carsten Nielsen

  Helt enig, statsløsning er løsningen til alle problemerne i muslimsk lande, sikkert også mellem shia og sunnimuslimer.

  Derudover, demokrati beror på respekt for flertalltets ønsker, da der ellers sker krige/borgerkrige, som vi alle kender til i arabiske lande indenfor de seneste år…. hvorfor, demokratiet ikke kan indføres ved magtovertagelse, altså med hjælp fra større lande.

 3. The Watcher

  De sidste tiders frafald

  Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed. De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Herren har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden. For alt, hvad Herren har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Herrens ord og ved bøn.

  Formaninger til Timotheus om at være en god tjener for Kristus

  Lægger du brødrene (Søsterne) dette på sinde, vil du blive en god tjener for Kristus Jesus, næret af troens og den gode læres ord, som du har fulgt. Men afvis de ugudelige myter, som ikke er andet end kællingehistorier. Øv dig i gudsfrygt; for legemlig øvelse nytter kun lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt og har i sig løfte både for dette liv og for det, som kommer – troværdigt er det ord og al modtagelse værd! Derfor slider og strider vi, fordi vi har sat vort håb til den levende Skaber, som er alle menneskers frelser, først og fremmest de troendes. Det skal du påbyde og lære.

  Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet. Tag dig af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig.

 4. The Watcher

  Tarja – Victim of Ritual: https://www.youtube.com/watch?v=7PHr2NHfCjo

  Music is the language of the soul (Liv) -;)

 5. Krystalkuglen

  -Ja der bliver stort frafald inden dommedag, det ses og høres tydeligvis rundt om i verden
  Det modsatte liv : galskaben, illusionen, løgnen og bedraget og falskheden,- også m.h.t. religion har besat mennesket i tusinder af år,- nu er toppunktet nået.
  .

 6. Fair

  Man skal bare leve livet stop med at tænke på det dårlige ting selvom det kan være svært engang imellem vi ved jo der kommer en dag hvor vi alle dømmes så hvorfor ikke gøre noget godt for os selv og med mennesker stop krig ,totur, børne dræb og terrorister
  hvorfor give vores børn en fremtid med generalisering og had mod andre kultur religion og mennesker
  Bliver vi ved med at være på den måde så vil vores børn være 100 gange mere fordomsfulde mere hadefulde mere uretfærdig mod hinanden er det den fremtid du ønsker dit barn eller børnebørn ?

 7. fair

  STORE SYNDERE:
  1. At slå en anden ihjel (uden at man har ret)
  2. At lave sort magi
  3. At forlade salah
  4. At ikke give almisse
  5. Undlade at faste uden nogen lovlig grund
  6. At have økonomiske mulighed men ikke tage til pilgrimsrejse
  7. At undertrykke/disrespektere sine forældre og ikke at adlyde dem
  8. At bryde sin relation til sin nære familie.
  9. At begå hor(zina)
  10. At begå homoseksualitet(sadomy)
  11. At tage/give renter
  12. At spise(stjæle) fra forældreløse børn og undertrykke dem
  13. At lyve i Allah og Hans Profets(saw) navn
  14. At flygte fra fronten i en krig
  15. At være leder for et folk, nation, stamme mv. og undertrykke dem
  16. At ha arrogance, stolthed, og se ned på de andre
  17. At give falsk vidneudsagn
  18. At drikke, producere, sælge og transportere alkohol
  19. At gamble (hasard)
  20. At sladre dårligt, grimt om hæderlige kvinder
  21. At begå tyveri
  22. At tilrane folk (gasp)
  23. At sværge falsk/løgn
  24. At undertrykke (zulm)
  25. At spise haram
  26. At begå selvmord
  27. At lyve
  28. At ikke afgøre-bedømme retfærdigt og sandfærdigt
  29. At tage bestikkelse for at afgøre
  30. At kvinder bestræber sig for at ligne mændene og omvendt
  31. At gifte sig med sin eks mand med falsk Talak.
  32. At ikke beskytte sig fra sin urin(urenhed)
  33. At være dobbeltmoralsk(riya)
  34. At beskæftige sig med viden for verdslige ting og skjule-gemme det
  35. At forræde
  36. At være stolt over noget god gerninger man har lavet og altid snakke om det og samtidig presse velkommende
  37. At ikke tro på skæbnen
  38. At lede efter/undersøge folks fejl, mangler og skjule ting
  39. At tage ens ord videre til en anden for at starte en korruption
  40. At forbande
  41. At ikke holde sit løfte
  42. At bekræfte sortmagiker-udøvere og astrologer
  43. At kvinden ikke adlyder sin mand
  44. At lave/få lavet og bevare statuer
  45. At råbe og skrige efter ens død
  46. At være stædig og korrupt
  47. At undertrykke(zulm) de svage, slaver, kvinder og dyr
  48. At give vanskeligheder og gøre sin nabo ked af det
  49. At få muslimer i ubehagelige sager og bande til dem
  50. At få personer, som tilbeder Allah i vanskeligheder
  51. At klæde sig i pæne trøjer for at imponere de andre
  52. At mændene tager silke trøjer og guld på
  53. At ofre dyr i andres navn end Allah
  54. At diskutere for at få ret, ikke for at bevise Allahs enhed
  55. At beholde vandmængde og ikke dele det ud til dem som har brug for det
  56. At snyde i vægt
  57. At lave dårlige gerninger foran alle, åbent.
  58. At insistere på ikke at tage til fredags bøn uden undskyldninger
  59. at snakke dårligt om Saliheen, Imamer, Sahaba og Ahlul-bait.

 8. The Watcher

  Det største bud i loven

  Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Skaber af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

 9. Fair

  “Sandelig, muslimerne – både mænd og kvinder – og de troende mænd og de troende kvinder og de lydige mænd og de lydige kvinder og de sanddru mænd og de sanddru kvinder og de udholdende mænd og de udholdende kvinder og de ydmyge mænd og de ydmyge kvinder og de mænd, som giver almisse, og de kvinder som giver almisse, og de fastende mænd og de fastende kvinder og de mænd, som vogter over deres ærbarhed, og de kvinder, som vogter over deres ærbarhed, og de mænd, der ihukommer Allah meget, og de kvinder, som ihukommer (Allah) meget – dem har Allah beredt tilgivelse og en stor belønning.” (33:35)

 10. Fair

  “O I troende, det er ikke tilladt for jer, at modtage kvinder i arv mod (deres) vilje, og behandl dem ikke hårdt for at tage en del af det igen, I har givet dem, med mindre de har begået en åbenbar skændighed, og omgås dem med godhed. Og hvis I hader dem, så kan det være, I hader noget, som Allah har lagt meget godt i.” (4:19)

 11. Fair

  Ligesom en klædning skjuler vores nøgenhed, således sikrer manden og hustruen hinandens kyskhed ved at indgå ægteskab. Klædningen giver kroppen tryghed; således finder manden tryghed i sin hustrus selskab og hun i hans. “Tøj er kroppens ynde, skønhed og udsmykning, således er også kvinder for deres mænd og deres mænd for dem.”

  Islam betragter ikke kvinden som ’djævelens instrument’, tværtimod betegner Koranen hende som muhsana – en bastion imod satan, fordi en god kvinde hjælper en mand til at holde sig på retskaffenhedens vej ved at gifte sig med ham. Det er grunden til, at ægteskabet blev betragtet som den mest dydige gerning af profeten Muhammad, fred være med ham. Han sagde: “Når en mand gifter sig, har han fuldendt halvdelen af sin tro.” Han pålagde muslimerne ægteskab med ordene: “Ægteskab er en del af min sædvane. Og den som vender sig fra min sædvane er ikke af mig (dvs. er ikke min tilhænger).” Koranen har beskrevet ægteskabets raison d´être med følgende ord:

  “Og blandt Hans tegn er (også), at Han har skabt jer hustruer af jeres egen art, at I må finde sjælefred hos dem, og Han har skabt kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Heri er der sandelig tegn for folk, som vil tænke sig om.” (30:21)

 12. The Watcher

  @ Fair – Man kan f.eks. også vælge et liv helt uden at blive gift og få børn -;)

 13. Jakob N.

  Fair, det var et glimrende eksempel på hvorfor det er enorm træls (ja, jeg er Jysk!) at læse i koranen…

  Og så glemte du i din liste af “store syndere” lige en ting: “Store syndere – for muslimer”…
  Er det HUT’s eller hadith – eller hvad?

  Det er flot med alle de citater, men når man citerer, er det god stil at angive kilder… Det er faktisk et must hvis man vil opfattes som en seriøs debattør… (Læs med, Watcher)

 14. The Watcher

  @ Jakob N.- Læs her en kilde on-line: http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm – Søg og du skal finde, hvad du søger -;)

 15. The Watcher

  @ Jakob N.- En anden kilde on-line er:Internet Sacred Text: http://www.sacred-texts.com/

  345 er jo lig den pythagoræiske læresætning – 3 (i anden (9)) + 4 (i anden (16)) = 5 (i anden (25))

 16. Fair

  Kilder er fra koranen Jakob hvor skal de ellers komme fra ?
  *Store synder ?

 17. Jakob N.

  Fair, det var din liste jeg mente! Den starter med “store syndere”…??
  Jeg kan sagtens se hvad der er fra koranen og hvad der ikke er. Du har dog trods alt angivet kapitel/sura…

  Min kommentar omkring læseværdien i koranen var henvendt til dit indlæg med (33:35)… “oppustet sprog” får en helt ny mening i den bog!

  Watcher, det handler om kildeangivelse per citat. Jeg kan sagtens se det er fra bibelen, men normalerweise angiver man lige “Matt., 5, 10-23″, Kor. 4, 7” el. lign.

  Det er ganske almindelig høflighed at angive kilder, hvis man vil citere noget.

  Ligesom når jeg citerer fra et tidligere indlæg:
  “345 er jo lig den pythagoræiske læresætning…”

  Læg mærke til “citationstegnene” – yes? 🙂

  Så kan andre se det ikke er noget man selv finder på…

 18. Fair

  Jakob
  det er tilfældigt alle er synder og alle bliver målt ligesynder om det er det ene eller det andet
  Den væresete af dem vil jeg tro er nummer 1

  Den viser Allah holder af kvinden ligeså meget som manden

 19. The Watcher

  Paulus brev til Romerne kap. v. 1-6

  Frihed fra loven

  v1 Ved I ikke, brødre – jeg taler jo til mennesker, der kender loven – at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever? v2 En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever; men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. v3 Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live; men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens.

  v4 Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bære frugt for Herren. v5 For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vore lemmer, så at vi bar frugt til døden. v6 Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle.

 20. I. Hansen

  Fair – ::))). jeg læste din lange liste ::))))…………og sidder tilbage med spørgsmålene:
  hvorfor er der så krig i alle muslimske lande?
  hvorfor slår muslimer hinanden ihjel?
  hvorfor er muslimske ledere undertrykkende?
  hvorfor handler muslimer med narko?
  hvorfor …ja tusinde ting:::))))

  og du skriver ikke at alle disse regler kun gælder mellem muslimer – hvor det så heller ikke gælder…alt efter hvilken tros-gruppe man er tilhænger af::))……………..for pokker da – se dig om i verden – se dig om i DK/ vesten, hvor der er fyldt med flygtninge fra disse “herlige” muslimer-slår-muslimer-ihjel-krige -med tynaner – med …… hvad er det for en hjernevask-boble?????
  Hvis ikke det var så sørgeligt og tragisk – så er nærmest “space-agtigt” at så mange -trods krige, fattigdom, undertrykkelse, folkemord, osv – stadig kan få sig selv til at tro på det – Oven i købet MENS de kan se, at andre lande, der har anden tro, kultur, styreform har FRED…………det MÅ for pokker da give noget eftertanke!!!

 21. Visdomskuglen

  Jakob
  Du spurgt fair om kilder, det er sådan at han afslutter hver vers med kildehenvisning

  The watcher
  Det ser ud til at du kender de tegn før dommedagen i biblen, jeg havde læst et sted på nettet at Rusland/sovjet Union og Kina også er nogle af de tegn. Mit spørgsmål er kender du noget til det?

 22. The Watcher

  @ Visdomskuglen – Det er et stort og åbent spørgsmål, som jeg ser det, ja så er de at finde blandt aktørerne, når Gog & Magog mødes for, at krydse deres sværd på kamppladsen – På alm. dansk vil jeg sige, at lokumet er begyndt at ryge lidt kraftigt.

 23. Gitte Thorup

  Mit indtryk af kurderne, er at er moderate og forholdvist fredelige. Et godt tegn på deres evne til at håndtere svære situationer, ser vi i krigen mod II, hvor deres kvinder griber til våben, for at forsvare deres børn, hjem og familie. Når jeg omtaler landet, har jeg af respekt for deres evner, valgt, at sige Kurdistan. Det ville være rart med et overvejende muslimsk land, hvor demokratiet styrede, specielt eftersom den form for demokrati vi har i dag, reelt set er en videreudvikling af et oldtids demokrati fra et muslimsk land. Man kanikke presse det igennem, men derimod frigøre sig lidt efter lidt, så Kurdistan kan leve fredeligt med sine kommemde naboer.

 24. The Watcher

  @ Visdomskuglen – The Vikings: Voyage to America: https://www.youtube.com/watch?v=DalQsFVK-fk

 25. mehrnaz

  Hvis tøjklædet bliver forboudt I Danmark; høj ekstrimiste muslimer forlader Danmark, synes jeg.
  vi kan ikke befrier mellemøsten, men vi kan befrier danmark.

 26. Jakob N.

  Kugle, læs (igen) hvad jeg skriver til Fair…

  “Jeg kan sagtens se hvad der er fra koranen og hvad der ikke er. Du har dog trods alt angivet kapitel/sura…”

  Mht. dommedagstegn, så er Johannes’ åbenbaring temmelig åben for fortolkning. Ellers kan du også finde noget hos Nostradamus…
  De fleste religioner har vel en dommedagsfortælling – det er næsten en nødvendighed…

  Gitte, din kommentar om at “demokrati er en videreudvikling af et oldtids demokrati fra et muslimsk land” er vist en misforståelse… tænker du ikke på Grækenland?
  De “opfandt” demokratiet 1000 år før der var noget der hed muslimer… (4-500 år f.Kr.) Islams “år 0” er vores år 622.

  Der er ingen “oldtid” under islam, da det kun er 1400 år gammelt…

  Der er heller intet demokrati! Demo-krati = folke-styre, og da ingen love lavet af mennesker kan stå over guds lov, shariaen, kan der heller ikke være folkestyre.

  Hvorfor mon islamiske lande styres “bedst” under en diktator (eller despot!)? Har der ikke altid været en enevældig hersker i de muslimske lande vi kender til? Det er langt fra altid gået specielt godt, men når det er gået “bedst” har der været en hersker med hård hånd…

  Min påstand er at diktatur/despoti/enevælde ligger lige til højrebenet for islam!

  Demokrati og islam (i sin rene form) er 2 meget forskellige ting, og umuligt at blande… Som olie og vand!

  Frie tanker vs. dogmer og tvangsunderkastelse…?

 27. Visdomskuglen

  The watcher
  Jeg er ikke helt med
  Det nuværende Kina og Rusland er nævnt eller hentyder til i biblen???? Ja eller nej
  Jeg vil ikke have metaforisk svar såsom lokummet brænder for det vil jeg ikke kunne forstår

 28. The Watcher

  @ Visdomskuglen – Ja

 29. Visdomskuglen

  The watcher
  Det tvivler jeg heller ikke på. Men jeg har et spørgsmål til
  Er islam også nævnt/hentydet til I biblen? Hvis ja, hvor go hvordan?

 30. The Watcher

  @ Visdomskuglen – Her er lidt af hvad skrifterne bl.a. siger:

  Første Mosebog kap, 16 v. 1-16

  Hagar og Ismael

  Hagar og Ismael

  v1 Abrams kone Saraj fødte ham ingen børn. Men hun havde en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. v2 Og Saraj sagde til Abram: »Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde; måske kan jeg få en søn ved hende.« Og Abram gjorde, som Saraj sagde. v3 Abrams kone Saraj tog så sin trælkvinde, Hagar fra Egypten, og gav hende som kone til sin mand Abram. Abram havde da boet ti år i Kana’an. v4 Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. v5 Da sagde Saraj til Abram: »Du har ansvaret for den uret, der overgår mig! Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem!« v6 Abram svarede Saraj: »Her har du din trælkvinde! Gør med hende, som du synes!« Så behandlede Saraj hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende.

  v7 Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. v8 Han sagde: »Hagar, Sarajs trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?« Hun svarede: »Jeg er på flugt fra min frue Saraj.« v9 Men Herrens engel sagde til hende: »Vend tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling.« v10 Og Herrens engel sagde til hende: »Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles.« v11 Og Herrens engel sagde til hende:
  »Se, du er med barn;
  du skal føde en søn
  og give ham navnet Ismael,
  for Herren har hørt din lidelse.
  v12 Han skal blive
  et vildæsel af et menneske;
  hans hånd skal være vendt mod alle
  og alles hånd mod ham,
  han skal leve på tværs af alle sine brødre.«
  v13 Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, »Du er Gud, der ser«. For hun tænkte: »Har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig?« v14 Derfor kalder man brønden Be’er-Lahaj-Ro’i. Den ligger mellem Kadesh og Bered.

  v15 Hagar fødte Abram en søn, og Abram gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismael. v16 Abram var seksogfirs år, da Hagar fødte Ismael.

  Første Mosebog kap. 17 v.15-22

  v15 Herren sagde til Abraham: »Din kone Saraj skal ikke længere hedde Saraj. Hendes navn skal være Sara. v16 Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag, ja, folkekonger skal nedstamme fra hende.« v17 Da kastede Abraham sig ned og lo, mens han tænkte: »Mon en hundredårig kan blive far? Og mon Sara, som er halvfems år, kan få børn?« v18 Og Abraham sagde til Herren: »Måtte Ismael leve for dit ansigt!« v19 Men Herren sagde: »Nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. v20 Men med hensyn til Ismael bønhører jeg dig. Jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre frugtbar og talrig. Tolv høvdinge skal han blive far til, og jeg vil gøre ham til et stort folk. v21 Men min pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig næste år ved denne tid.« v22 Da Herren var færdig med at tale med Abraham, steg han op fra ham.

  Lukasevangeliet kap. 21

  De sidste tider og Jesu genkomst

  v5 Da nogle talte om, at templet var smykket med smukke sten og tempelgaver, sagde han: v6 »Det, I dér ser – der skal komme dage, da der ikke skal lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.«

  v7 De spurgte ham: »Mester, hvornår skal dette da ske, og hvad er tegnet på, at det skal til at ske?« v8 Han svarede: »Se til, at I ikke bliver ført vild. For der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og: Tiden er nær! Følg dem ikke! v9 Og når I hører om krig og oprør, så lad jer ikke skræmme. For det skal ske først, men enden er der ikke straks.« v10 Da sagde han til dem: »Folk skal rejse sig imod folk, og land imod land. v11 Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen.

  v12 Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statholdere på grund af mit navn. v13 Det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnesbyrd. v14 Læg jer så på sinde, at I ikke skal forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer, v15 for jeg vil give jer mund og mæle og en visdom, som ingen af jeres modstandere vil kunne modstå eller modsige. v16 I vil blive udleveret, selv af forældre og brødre, slægtninge og venner, og nogle af jer skal de få dømt til døden, v17 og I skal hades af alle på grund af mit navn. v18 Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. v19 Ved at holde ud skal I vinde jeres liv.

  v20 Når I ser Jerusalem omringet af hære, da skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. v21 Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; de, der er inde i byen, skal forlade den, og de, der er ude på landet, skal ikke gå ind i byen. v22 For det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. v23 Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. For der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk. v24 De skal falde for skarpe sværd og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. v25 Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. v26 Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. v27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. v28 Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.«

 31. The Watcher

  Norse Mythology: https://www.youtube.com/watch?v=0_OBq865VjI&list=PLDC4C269BCD2171C5

 32. Visdomskuglen

  Igen watcher du svare Ikke
  Er Islam også nævnt i biblen
  For det du henviser til kan jeg ikke genkende til at være islam, så uden at henvise til noget men bare svare ja eller nej

 33. The Watcher

  @ Visdomskuglen – Ja!

 34. Visdomskuglen

  The watcher
  Hvordan er islam nævnt i biblen ? Jeg ved at du indsæt en masser citater fra biblen som jeg ikke forstår, du må gerne indsæt det med forklaringer fx. I biblen står der Jerusalem bliver omringet af en hær det fortolker the watcher at muslimer omringer Jerusalem osv, håber du forstår hvad jeg mener

 35. The Watcher

  Visdomskuglen – v20 Når I ser Jerusalem omringet af hære (Der er mere end en hær), da skal I vide, at dens ødelæggelse er nær.

 36. The Watcher

  Truth On Laying Of Hands: Witches In Church: https://www.youtube.com/watch?v=MSh6UNJbgUE

 37. Visdomskuglen

  The watcher
  Men Jerusalem er ikke omringet af mere end en hær Gaza tilgengæld er, men pyt med det jeg spurgt efter en hentydninge eller nævnelsen af islam på samme måde som der var hentyder til Rusland og Kina

 38. The Watcher

  The Whole Story of Zionist Conspiracy (The Filthy History of Pedophilia,Murder & Bigotry): https://www.youtube.com/watch?v=QH_Bs-pN46s

 39. Jakob N.

  Kugle, hvis du vil læse symbolik ind i alting, kan du få alting til at passe… Der er frit valg for fortolkninger!

  Islam er ikke *nævnt*, da islam opstod 600 år efter Jesus gik omkring… Og bibelens opbygning som vi kender den, blev strikket sammen i år 325 ved det første stormøde i oldkirken, i Nikæa. Dér blev det vedtaget hvad der skulle medtages i et samlet “værk” som blev til “bibelen”…
  Der blev frasorteret en masse, som havde været virkelig interessant i dag – de såkaldte apokryfe skrifter.
  Hvad lavede Jesus f.eks. i de 20 år mellem han som 12-årig belærte de skriftkloge i templet – til han rider ind i Jerusalem for at blive korsfæstet et par dage senere…?

  Det blev forenklet og “systematiseret” – nok mest fordi kristendommen voksede vildt og ukontrolleret, og der var stor interesse i at “kontrollere” det her nye religionsværk. Det romerske rige var ved at bukke under, så det var tid til noget nyt.

  Jesus advarede kraftigt mod kommende falske profeter… så kan du lægge i det hvad du vil!
  Men der skulle gå 600 år før nogen – gæt hvem! – gjorde “krav” på titlen…

  Det blev til “den sidste profet” – tadaa! – og det navn er dobbelt. For mig var han “den sidste”, fordi der i århundrederne efter Jesus ikke havde været BEHOV for nogle profeter… folk gad ikke det mere, der VAR jo fuld gang i en religion som havde haft sin profet: kristendommen. Det var ikke nødvendigt med flere profeter…

  Jødedommen kørte sit eget statiske “løb”, og det viser sig jo også at islam er tæt på en en-til-en kopi af jødedommen. Det giver mening, fordi både jødedommen, kristendommen – og til sidst islam – opstod nede i det samme ørkensand… Det SKAL jo ligne. Og det gamle testamente er jo da også en kopi af den jødiske bibel, tanakh.

  Det med “efterligningen” var også grunden til at profeten blev smidt ud af Mekka i 622: jøderne blev simpelthen trætte af ham, og hans “nye religion”, der lignede det de kendte i forvejen… de gad ikke høre på ham mere; nu havde han gået rundt der i ca. 13 år og ævlet løs…
  Så ham og hans følge på ca. 150 blev kylet ud!

  Derfra gik det så helt galt…

  “Jerusalem omringet af hære” kan lige så vel betyde truslen mod Israel/jøderne – og der kan man da sige at staten Israel har været truet fra dag et!
  14. maj 1948 blev Israel oprettet, og dagen efter kom den første krigserklæring fra naboerne! De forsøgte flere gange, men hver gang fik de tæv af det lille nye land…
  Så er det man tænker: Så lad da vær’!

  Watcher, hvorfor vil du kun citere tekster, og ikke uddybe?
  Det bliver temmelig ensformigt, og – som jeg tidligere hentydede til – meget distanceret, at du ikke kommer med noget fra dig selv.

  Men selv om… 🙂

 40. The Watcher

  Jakob N. – Politik er, at holde mennesker i dyb uvidenhed gennem medierne (falske profeter) i en kunstig 2D verden (Skærmen er overflade – Windows).

  Obama Rothschild’s Choice: https://www.youtube.com/watch?v=2HnPjClhjG0

Kommentarer er lukket.