Leder: Historien om et notat

En frisk fredag formiddag, der egentlig skulle have stået i Joachim B. Olsen, Jes Dorph og julefrokostens tegn, ændrede med ét karakter. Væk var TV2, Champions League og fattigdomsgrænser, og i stedet erobrede skatteminister Thor Möger hele sendefladen og sendte Troels Lund Povlsen og partiet Venstre til tælling.

Hvis der er substans i de anklager fra topfolk i SKAT, der fredag ramte Troels Lund, er den tidligere skatteminister færdig i dansk politik. Han risikerer i værste fald en ydmygende Rigsrets-sag, og kan trække andre topfolk i Venstre med sig ned, hvis de er involveret eller har undladt at gribe ind. Vi får nok først den rigtige forklaring om et år eller to, når undersøgelseskommissionen er færdig med sit arbejde. På B.T. vil vi meget gerne lægge spalteplads til uddybende forklaringer fra de involverede allerede nu, så det er hermed en opfordring. For en sikkerheds skyld graver vi selv videre.

Noget nyt ved vi dog allerede.

Via et unikt og interessant indblik i det skatte-bureaukratiske maskinrum, ved vi at et ’mystisk’ notat blev bragt på bordet på et møde mellem departmentschef Peter Loft og SKAT Københavns direktør Erling Andersen. Notatet skulle ifølge Andersen indeholde en klar konklusion om at Kinnock var skattepligtig i Danmark, mens det ifølge Peter Loft blot blev udleveret som et led i presseberedskabet, og derfor tillagde han det kun ringe betydning.

Fredag aften gik blogger og kommentator, Niels Krause-Kjær, på Deadline, og sagde at notatet fra de to herrers redegørelse, er forfattet på B.T. Det ved vi ikke om er rigtigt for nærværende, så det må stå for Krause-Kjærs egen regning.

Men det er rigtigt, at vi på B.T har udarbejdet et researchnotat om hele Thorning/Kinnock-sagen. Og vi har ingen problemer med, at vores notat bliver genstand for interesse fra medier, politikere eller sågar undersøgelseskommisionen, hvis det skulle blive aktuelt.

Tværtimod.

Det er ikke hemmeligt, og blev udfærdiget på B.T. i løbet af sommeren 2010 for at skabe overblik over sagens mange aspekter. For vores egen skyld og til brug for de kilder, eksperter og fagfolk, der kunne hjælpe os med at kaste lys over en sag, der blev debatteret og behandlet i samtlige danske medier. Vi samlede diverse faktuelle oplysninger om sager, der var sammenlignelige med Stephen Kinnocks situation. Vi redegjorde for regler, tolkninger, påstande og delte det med kilder og eksperter, og lagde det for et års tid siden på nettet.

Og ja, der var mange oplysninger i notatet, der pegede i retning af, at Helle Thorning-Schmidts mand skulle betale skat i Danmark. Flere historier i andre medier i løbet af sommeren 2010 har samme vinkel, og i SKAT – viser redegørelserne – tog man også sagen meget seriøst. Der blev hurtigt taget beslutning om at bede Stephen Kinnock om et svar, ligesom Helle Thorning-Schmidt også kontaktes ganske hurtigt om hendes og mandens skatteforhold.

Det her er med andre ord en sag, der ikke blot kører på de høje nagler i pressen, men virkelig skaber rød alarm på alle niveauer.

Det er også interessant, at SKAT ganske sikkert regnede med at Thorning og Kinnock ville give offentligheden indblik i afgørelsen, de senere så berømte ni sider. Peter Loft skriver, at der er en ’forventning om, at afgørelsen, når den var afsagt, ville blive offentliggjort af skatteyder’. Det var hvad Helle Thorning-Schmidt og hendes advokat sagde ved flere lejligheder, det var den generelle forventning – altså også i SKAT.

Da det så ved afgørelsen kun blev fremlagt to liniers konklusion, bredte mystikken sig. Det fik B.T. til at efterspore de ni sider, som viste sig at indeholde afsløringen af at Helle Thorning-Schmidt havde fået et uberettiget skattefradrag i seks år.

Tilbage står, at Troels Lund Povlsen må imødese års ørkenvandring. Først når kommissionen har talt, kan han gøre sig håb om igen at spille en rolle partiet. Og med de oplysninger der er fremme i dag, synes selv den mulighed forpasset. Han ligner en færdig mand.

For Helle Thorning-Schmidt er kommissionsundersøgelsen et tiltrængt break i en periode med lutter møgsager. Men ude i horisonten blinker skattesagen endnu engang faretruende for statsministeren. Ønsket om få ’alle sten vendt’, kan også betyde øget interesse for selve substansen og de ni sider.

Hvorfor er det lige at Stephen Kinnock ikke skal betale skat i Danmark?

24 kommentarer

 1. T. Frederiksen

  Hvorfor er det lige at Stephen Kinnock ikke skal betale skat i Danmark?

  Kildeskattelovens § 7, stk. 1, 2. punktum.

  En lovbestemmelse, som hverken den tidligere eller den nuværende regering ønsker ophævet.

 2. Jørgen F.

  Tilbage står at I med jeres ageren har solgt jeres kilde til stanglakrids.

  Hvis ikke spindoktoren er jeres kilde til sagsafgørelsen, så ville det være nemt for jer at afvise ham som kilden.

  Det har I ikke gjort, hvorfor offentliggørelsen af skats afgørelse, som var ligegylddig for offentligheden, har medført hele sagsforløbet.

  I gennemførte redelig journalistik omkring Kinnocks skatteforhold, men kom til andre konklusioner end skat. I modtog herefter skats afgørelse – og burde alene anvende den internt til at forbedre jeres metoder eller rette urigtige forhold i jeres dækning.

  Men at I valgte fuld offentliggørelse, på trods af at offentligørelsen ikke havde nyhedsværdi.

  I gjorde dermed i nælderne – og at EB’s ageren nu er endnu værre gør det ikke bedre.

  Den journalistiske metode må være til diskussion.

 3. svend aage bek

  Hele sagen virker på mig meget betændt.

  Hvorfor er der ingen der forfølger Thornings udtaelser om, hvor meget hendes mand var i Danmark. Først fortæller hun “sandheden” og ups, da den ikke dur, laver man en ny “sandhed” for at få tingene til at passe.
  Jeg tvivler på, at alm. mennesker ville slippe så billigt fra pludselig at ændre forklaring. Der er stadig forskel på Kong Salemon og Jørgen Hattemager.

 4. Søren

  Der står nu tilbage, at avisen BT har været aktiv medspiller i et helt uhørt forsøg på politisk magtmisbrug og med ulovlige metoder at have forsøgt at påvirke et demokratisk valgs udfald. Det kan ikke blive mere alvorligt!

  BT har et alvorligt problem.

 5. Per Nielsen

  Troels Lund Poulsen indrømmede kun en ting overfor pressen fredag. Det dokument som Peter Loft havde med til SKAT København var “sakset” i skatteministeriet, og alene skulle være udtryk for oplysninger pressen efterspurgte. Nu hævder Niels Krause Kjær at det papir er forfattet på BT. Ekstrabladets chefredaktør hævder at BTs dokument anvender juridiske termer og vendinger der ikke bruger af journalister. BT erkender at et dokument, der godt kunne være det pågældende, er sendt til bl.a. Skatteministeriet og SKAT København.
  Hvis dokumenterne er identiske, hvem har så forfattet det – Skatteministeriet, BT eller Venstre. Og hvem prøver at beskytte hvem.

 6. h.munk

  BT beskytter magtmisbrug under dække af kildebeskyttelse.

 7. Finn Mortensen

  Der er jo kun at konkludere, at B.T. er komplet utroværdig, har valgt politisk side, og hvad kan være hensigten andet end at forsøge at ændre et udfald af et folketingsvalg ?

 8. M Larsen

  Hvorfor er det lige at Stephen Kinnock ikke skal betale skat i Danmark ? I bedste fald fordi Skat har foretaget en knivskarp vurdering af et ekstremt grænsetilfælde, som lige nøjagtig falder ud til skatteyderens fordel. I værste fald fordi han er gift med HTS og Skat derfor sætter kikkerten for det blinde øje. Jeg kan ikke sige mig fri for en mistanke om, at en hvilken som helst anden skatteyder i samme situation var dømt med piber og trommer.

 9. V. Hansen

  Skaaning Andersen og Brüchmann snakker og snakker og r**** går.

  Det står nu lysende klart, at BT har spillet en meget aktiv rolle i VK-regeringens skandaløse magtmisbrug.

  Dermed står vi ikke alene med den største politiske skandale i mands minde. Vi står også med Danmarks største medieskandale.

  Skræmmende at en avis som BT i den grad har været Venstres villige og beskidte lakajer i det svinske magtmisbrug. Gid det må føre til, at denne rendestenssprøjte lukker og slukker.

 10. Hansen

  Jeg mener, BT bør tage sig sammen og blive en selvstændig avis og ikke være en marionet af Venstres pressetjeneste.
  Jeg så Deadline lørdag, og kunne se hvor bleg Skaaning Andersen blev, da Poul Madsen lod bomben sprænge.

 11. Søren Jensen

  Hvorfor betalte Kinnock ikke skat i Danmark? Det er åbenbart et vigtige spørgsmål for BT end hvorfor en spindoktor i skatteministeriet bevidst lækker fortrolige personfølsomme oplysninger til pressen for at skade sin politiske modstander.
  BT har saneligt prioriteterne i orden, rigtig god journalistik.
  Måske burde der også indføres en fedtafgift på dagblade.

 12. O.Knudsen

  Når man som Statsministerkandidat afgiver et løfte om sin skattesag med pålydende tekst.
  ”Jeg vil åbent og ærligt lægge alt frem, for jeg tror, at det er det der skal til”. Hvis dette var sket var sagen afsluttet! I stedet var det kun den samlede konklusion, på 2 linjer som blev offentliggjort.
  Tilbage står Skats samlede redegørelse på 9 sider. I hvilket BT afslørede, at HTS i årene 2000-2005 havde modtaget et uretmæssigt dobbelt skattefradrag, samt et underskud tilhørende Stephen Kinnock. Hvilket beløber sig til hvad fattige Carina behøves til livets opretholdelse i 9-10 mdr.
  HTSs eneste svar har været ”Jeg har ikke noget udestående med Skat, og har aldrig haft det”. At de socialdemokratiske vælgere er delt i dette kryptiske svar, bevises af vælgerflugten. Kun de mest hjernedøde bliver tilbage og accepterer de Mega udgifter som en undersøgelseskommission vil bibringe.
  Derfor er min konklusion, når man har skidt i egen rede, så må man udstå lugten.

 13. Thor Arentoft

  Meningsmålinger vil i den nærmeste fremtid vise om Danmark er blevet en “Bananrepublik” under Venstres regeringsperiode.
  BT fortsætter vel med ledende menings-tilkendegivelser, som hidtils?
  Jeg tror at Danmark behøver et nyt virkeligt Liberal Venstre der sammen med Liberal Alliance, evner at arbejde hen over midten i Dansk politik, sådan at vi slipper den meningsløse diskution om rød eller blå regering. På den måde slipper vi måske også at Dansk Folkeparti får indflydelse.
  Det skulde være godt for Danmark

 14. Jensen

  Det er jo netop ikke en sag om et notat. Derimod tegner der sig et meget klart billede af at BT i samarbejde med Venstre har forsøgt og til stadighed forsøger at udføre magtmisbrug. Dette er jo kun en af mange personsager som BT og Venstre samarbejder om. Det er dybt forkasteligt at BT medvirker til noget sådant. BT bør nu fremlægge alle oplysninger om forbindelser til Ventres top så vi kan få stoppet magtmisbruget og igen arbejde for at få en retsstat.

 15. Frank B

  Jeg syntes denne sag er brand ærgerlig fordi det fjerner fokus fra det moralske i denne sag.

  Hvordan kan vi have en statsminister i Danmark, som omgås sandheden så lemfældig når det gælder alt fra indberetning til offentlige myndigheder (bolig forhold til skat) og løfter til vælgerne?

  Man har tordnet frem med at alle millionærer skulle betale mere i skat – men man har selv brugt alle kneb for at man ikke betaler den rigtige skat – på lige fod med alle andre familier.

  Denne regering har fremvist en total hamp skifte – alle lovet forbedringer i valgkampen er forsvundet ude i det blå.

 16. Frank B

  Jeg syntes denne sag er brand ærgerlig fordi det fjerner fokus fra det moralske i denne sag.

  Hvordan kan vi have en statsminister i Danmark, som omgås sandheden så lemfældig når det gælder alt fra indberetning til offentlige myndigheder (bolig forhold til skat) og løfter til vælgerne?

  Man har tordnet frem med at alle millionærer skulle betale mere i skat – men man har selv brugt alle kneb for at man ikke betaler den rigtige skat – på lige fod med alle andre familier.

  Denne regering har fremvist en total hamp skifte – alle lovet forbedringer i valgkampen er forsvundet ude i det blå.

 17. Linnette

  BT startede med en mulig skattesag, men ender som partner i et grotesk magtmisbrug, sammen med Venstre, for at ved svinske og ulovlige metoder, at paavirke et demokratisk folketingsvalg

  fy for satan….

 18. Benn Nielsen

  Sagens kerne er, at Helle Thorning har snydt i skat og er sluppet godt fra det.

  Hvorfor skulle det holdes hemmeligt ?

 19. Brian Larsen

  Kære BT!
  Hvad er der dog sket med jer. Min gamle demokratiske respekterede avis har forvandlet sig til en frådende avis, der vil gøre alt for at udslette regeringen. Hvorfor har I gjort jer selv så utroværdige? Det er synd og skam for en ellers førhen fremragende avis.

 20. Lars K

  Der er ikke mere galt med BT end med EB, og den “klare” opfattelse folk har af det ene og andet er ikke spor andet end et udtryk for hvor folk står politisk.

  Det er så delig nemt at dømme når man er anonym,derfor kan mam ikke tage de antagelser og konspirationsteorier der tages i brug i netdebatter,alvorligt.

  Nu står det enhver frit for hvilke aviser de vil læse og tro på, det er pudsigt nok også en afspejling af politiske årsager.

  Og nej jeg er ikke partisk i sagen, da jeg ikke har stemmeret i mit gamle fædreland, jeg er her blot på et arbejdsbesøg,og jeg må sige jeg glæder mig til at rejse “hjem” igen.

  Kan alle have det godt,og prøv en gang at pudse brillerne og se lidt mere objektivt på tingene.

 21. Karsten

  Det er svært at tro, at BT’s kilde i lækagesagen kan være en anden end EB’s kilde: Troels Lund Poulsens særlige medarbejder Peter Arnfeldt.
  I Deadline kl 17.00 den 3. december siger Olav Skaaning Andersen til alles store overraskelse (23:00): ‘Vi har indleveret det til Cavlingprisen’.
  Det bliver nok ikke til noget i denne omgang. OSA og BT har i den grad gjort sig til utroværdige håndlangere i denne sag om magtmisbrug.

 22. Janne Petersen

  Det er da et svineheld, at vi ikke lever i middelalderen, for så ville luften være tyk af røg fra de mange bål, med de mange ’skyldige’, hvem tænder bålene, ja det gør vel de, der mens veddet er båret til, har brugt tiden til at vaske deres hænder, så der lærte mennesket ikke noget, udover at man ikke gider tænde bål længere, man finder det meget mere rigtigt at sprede asken ud over hele befolkningen, så alle kan få et indblik i, hvordan ‘uskyldige’ mennesker klarer paragrafferne i vores moderne tidsalder, det kalder mennesket retfærdighed, det gør jeg ikke, jeg kalder det manglende visdom. Janne.

 23. J.Hansen

  Hovedaktøren er løftebryderen og skatteundrageren Helle Thorning, som bliver behandlet som VIP af SKAT. Det vi ser nu er RØDT SPIN.

 24. Kenneth G

  Nå skattedirektøren i København allerede i 2010 følte, der var forsøg på magtmisbrug, og først NU reagerer, så tangerer det ved egentlig embedsforsømmelse.
  At denne nyhed dukker op, samtidig med at listen over “upræcise” udtalelser – det man i gamle dage kaldte løgn – og andre ubehagelige småting for Thorning og hendes åndsfæller, vælter ud af skabene, er naturligvis helt tilfældigt.

Kommentarer er lukket.