Gadens parlament vil bevare

Når eliten på Slotsholmen og regeringen med Socialdemokraterne og de Radikale ligger på linje med de liberale partier og dansk erhvervsliv i forhold til ønsket om slankning af den offentlige sektor og forbedrede produktionsvilkår for erhvervslivet, så er der en gruppe, der bliver utryg og ikke ønsker den forandring som establishment-Danmark ønsker. Gruppen består af den yderste højrefløj i form af Dansk Folkeparti og den yderste venstrefløj personificeret ved Enhedslisten og den gruppe i SF, som synes, at der er lidt for lidt rødt i regeringen.

At en måling har et Dansk Folkeparti på størrelse med Socialdemokraterne og at Enhedslisten, er dobbelt så stor tsom SF, illustrerer, at at denne gruppe protestdanskere tæller mindst hver 4. Så er der alle dem, som er enige med gruppen i deres maver, men endnu ikke har taget springet væk fra moderpartiet.

Ved det såkaldte jordskredsvalg i 1973 kom tre nye partier i Folketinget og tog på en gang mere end hver fjerde stemme. Det var Kristendemokraterne, Centrum-demokraterne og ikke mindst Fremskridtspartiet, der kom ind og med et slag blev Danmarks næststørste parti. De nye partier kæmpede imod den voksende velfærdsstat på hver sin måde, de ville sænke skatten og øge den enkeltes ret til billigt at køre, hvorhen man ville i bil, men det var også en værdikamp imod samfundets uniformering og statsliggørelse af godt og skidt og et ønske om at bestemme selv eller lade gud om resten.

Gadens parlament i jordskredsvalget gav lyd til den folkebevægelse, som ønskede mindre velfærdsstat, mindre offentlig sektor og mere plads til individet. De var ikke glade for den velfærdmaskine, der i hastigt tempo opbyggede den nordiske velfærdsmodel. Gadens parlament i dag vil på mange måder det modsatte af i 73. De vil bevare Danmark, som det var under højkonjunkturen.

De studerende vil bevare SU’en, og lærerne vil bevare en enestående ret til kun at møde i skole 15 timer om ugen. Dem på overførsler vil bevare tilskuddene og rettighederne, som de var. Den folkebevægelse vi ser, er en modbevægelse imod den Djøf-logik, der udgår fra Finansministeriet og hvis skarpe fortalere Corydon og Vestager, i al for høj grad forstår embedsværket og i al for lille grad bekymrer sig om det skred dansk politik oplever i disse måneder.

Det nye er, at S og R’s Djøf-logik nu også rimer på erhvervslivets logik. Denne sammensværgelse er en angstprovokerende cocktail for de grupper i Danmark, som, hvordan man end vender og drejer det, kun kan tabe velerhvervede goder i den kamp. Sidst de kæmpede på samme side var under EU-afstemningerne, hvor overdanmark også havde rottet sig sammen. Nu kæmper de røde, delvist akkomagneret af DF, for en velfærdsstat, som den var var før krisen. Overdanmark ser til med deres logik om, at der skal skattekroner i kassen, før de kan udbetales. Den har de andre hørt før, og hvem siger, at landet var bedre i dag, hvis man altid havde forfulgt den tankegang?

Hvem der har ret, er et politisk spørgsmål, men én ting er sikkert, den nye gruppe har igen fat i hver 4. dansker, og deres tankegang luner langt ind i mange socialedemokratiske hjerter. Tages de ikke alvorligt, så kommer de meget stærkt igen ved næste valg.

32 kommentarer

 1. Jørn Christensen

  Sagde damen, der får over en halv million for at lave PR- virksomhed for Mette Frederiksen.

  Svar
  • Thomas H. Rasmussen

   Helt enig med Lotte Hansens analyse.

   Både DF og Enhedslistener er lige utroværdige når det gælder en sammenhængende økonomi og har ikke selv nogle bud på hvordan vi skal komme ud af krisen – bortset fra upopulistiske løsninger som kun vil forøge vores gældsætning og overlade problemerne til vores efterkommere! DF har den fordel at det er et demokratisk parti og at de vil dæmme op for den ukontrollable flygtningestrøm som er ved at ødelægge vores land både økonomisk og socialt, medens det udemokratiske og totalitære parti – Enhedslisten – vil afskaffe både politi og den private ejendomsret og har det gamle Sovjet og Nordkorea som forbillede! Med Enhedslisten ved magten vil de såkaldt fattige i den grad blive lige så fattige som dem i Nordkorea! Ufatteligt at der er så mange mennesker herhjemme som kan stemme på sådant et parti og som fornægter den økonomiske virkelighed!

   Det er i den grad på tide at der stilles krav til mennesker som år efter år har kunnet få gratis ydelser – betalt af andre mennesker – i landet med verdens dyreste offentlige sektor og verdens højeste skattetryk! Vi så for nyligt at svenske politikere var rystede over det høje niveau på bistandshjælp herhjemme! Når der igen kommer et opsving så skal disse mennesker være jobklare og derfor skal de bare checke ind om morgenen et eller andet sted – uddannelsessted eller på en arbejdsplads – så de får lært at tilpasse sig! Og da mange af disse bistandsklienter aldrig har gidet søge et arbejde så skal de bare have det som svarer til en lærlingeløn de første år indtil de har fået nogle kvalifikationer!

   Når vi læser at en doven bistandsklient med et par børn kan få 23.000 kr. udbetalt skattefrit inkl. div. tilskud om måneden så er der squ noget galt i Danmark og når vi ser at dovne-Robert, “Fattig-Carina” og tusindvis af indvandrere m.fl. reelt kan få mere udbetalt i bistandshjælp end lavtlønnede kan få ved at gå på arbejde – så er det på høje tid med reformer af kontanthjælp, SU og førtidspension! Og så skal der altså stilles større krav til alle disse nassere om uddannelse, aktivering m.m.! De skal vænnes til at møde op om morgenen!

   Vi har nu ialt 2,2 mio. mennesker på overførselsindkomster hvoraf de 855.000 er i den arbejdsdygtige alder! Det er ca. 3 gange flere end i 1970 og samtidig har den offentlige sektor – især bureakratiet og de “kolde” hænder fået lov til at knopskyde helt vildt – trods teknologiske fremskridt!! Man skal ikke være nationaløkonom for at forudse at dette ikke er holdbart på sigt hvis vi skal undgå græske tilstande! De uduelige Jobcentre, sociale myndigheder, det offentlige buraukrati og ikke mindst naive og inkompetente politikere har i den grad svigtet!

   For et par dage siden læste vi at landbruget manglede folk til at passe grise, gartnerne manglede folk og rengøringsbranchen er næsten udelukkende besat af østeuropæisk arbejdskraft – fordi danskerne ikke gider arbejdet og fordi uduelige Jobcentre og sociale myndigheder ikke passer deres arbejde! Og dovne Robert som uden konsekvenser kunne sige nej til at arbejde er nu ved at gøre Bistands-Danmark til grin i udlandet!

   Herhjemme er alle mennesker efterhånden “udsatte” eller “svage” og hvis de ikke er det så skal alle de vanvittige socialrådgivere og hele godheds- og indvandringsndustrien ihvertfald nok få fortalt folk at de er “ressourcesvage” og altså ikke selv kan finde ud af noget som helst! Der er jo penge i skidtet og næsten alle danskere har efterhånden en offentlig ansat sagsbehandler eller støttepædagog!! Antallet af folk på overførselsindkomster er proportionalt med antallet af ansatte i den knopskydende godheds- og indvandringsindustri!! Sandheden er jo at næsten alle mennesker kan og vil bidrage med noget – helt eller delvist – men den illusion skal de vanvittige socialrådgivere, socialpædagoger, psykologer m.fl. nok få fjernet!! Vi skal have fjernet alle disse samfundsskadelige “godhedsdisciple” fra det offentlige system da de mere nedbryder folk end de opbygger folk. Sjovt nok så forholder alle nasserne sig ikke til hvordan økonomien i vores samfund skal hænge sammen og finansieres!! Men det er jo også nemmere at lade naboerne finansiere gildet.

   Svar
   • Thomas H. Rasmussen

    Der skulle stå: “Både DF og Enhedslisten er er lige utroværdige når det gælder en sammenhængende økonomi og har ikke selv nogen bud på hvordan vi skal komme ud af krisen – bortset fra populistiske løsninger som kun vil forøge vores gældsætning og overlade problemerne til vores efterkommere!”

    Svar
    • Inger

     Til Thomas H. R.

     Super godt skrevet.

     tak for det.

     Svar
   • Philip

    Det er simpelthen det værste pladder og mest uvidende vås jeg har læst længe…og jeg har læst mange indlæg og er efterhånden blevet hærdet…men folk af din type som der er nogle stykker af kan jeg kun brække mig over.

    Svar
 2. Svend Dellepude

  I Lottes verden tilhører man gadens parlament hvis man ikke går ind for at tage i bunden for at lette i toppen!

  Svar
 3. jens christensen

  Man skal yde før man kan nyde
  dette gamle socialdemokratiske
  slogan,fra velfærds statens start
  er stadigvæk gyldigt.

  Avisernes evendelige analyse
  trang kan aldrig erstatte sund
  fornuft,selv om man kalder sig
  journalist og politisk kommentator,

  Svar
 4. Hans Peder Pedersen

  Det du skriver Lotte lyder jo meget fornuftigt og logisk, men når klicherne om:

  “Gruppen består af den yderste højrefløj i form af Dansk Folkeparti og den yderste venstrefløj”

  væves ind får det karakter af banalt spin. Hvis der engang for mange år siden var et reelt indhold i denne opdeling, anvender du den på en meget søgt måde i din artikkel. Medmindre du altså er aktør i skræmme politik, der bygger på meningsløse klicher. Hvorfor kan I ikke blot skrive “de onde og de gode”?

  Svar
  • Enzo

   Godt set.

   Svar
 5. Sven Erik Frederiksen

  Jeg mener ikke at det er rigtigt af Lotte at blande de tre partier sammen i en gruppe. SF og Enhedslisten består, af vælgere der ofte lever af det offentlige , det er en blandet gruppe Akademikere, arbejdsløse og bistandsklienter , børnehave pædagoger osv. Hvorimod DF,s vælgere er en helt anden broget skare. fx Eu modstandere der kommer fra alle indtægtsgrupper, modstandere af Danmarks flygtninge politik. Og så ikke at forglemme er DF Danmarks største arbejderparti, dertil kommer de mange pensionister der nyder godt af Pia check..
  DF høje galluptal ville hurtigt skrumpe hvis der var et andet seriøst parti der tog EU modstanden på sig, de har ikke andre steder at være end hos DF. De færreste veluddannede mennesker vil lægge navn til det andet EU modstanderparti Enhedslisten.
  Vi har jo set i England hvordan David Cameron rider højt på sine EU kritiske holdninger. Det er mig helt uforståeligt at de konservative eller Liberal Alliance ikke tager den handske op.

  Svar
 6. KEJ

  “SF og Enhedslisten består, af vælgere der ofte lever af det offentlige ”

  Incl folketingsmedlemmer som også lever på Den offentliges regning

  Hvor skulle Ministre ogfolketingsmedlemmer ellers få Deres løn fra???

  Svar
  • Sven Erik Frederiksen

   Noget forfærdeligt vrøvl Folketing og ministre skal jo have løn uanset hvilken regering vi har. Det er jo ikke som i idrætsforeningerne hvor bestyrelserne arbejder gratis. Hold op med den misundelse ministre får kun meget lille betaling i forhold til erhvervslivets ledere.

   Svar
   • sonny lund

    Hr Svend Erik Frederiksen. en ting er folketingsmedlemmerne bliver lønnet a’ statskassen, set i forhold til erhvervslivets ledere og deres løn som den enkelte virksomhed betaler. så ser vi tumper på begge sider uanset lønnen og hvor den kommer fra. Om de er røde eller blå, fra danske Bank eller westas
    så er lønnen for høj, de skaber ingen vækst hverken arbejdspladser eller goder til den menige befolkning

    Svar
 7. lars hansen

  Så er Mette Frederiksens spindoktor i gang igen. Hvis man ikke er enig med SSFR-regeringen, så tilhører man gadens parlament. Det var dog en syg stigmatisering af en vælgergruppe. De er vel heller ikke stuerene, vel Lotte Nyrup?
  De studerende vil sikkert gerne bevare SU-en, fordi den er nødvendig for deres køb af undervisningsmaterialer, pc og boligleje. De studerende har i stort tal stemt på løftebrudsregeringen, fordi de lovede at sikre SU-en. De føler sig med rette nu snydt på groveste vis – plat spin at kalde dem gadens parlament. Vi har faktisk ret til demonstrationer her i landet, men løftebrudsregeringen er måske på vej med en ny pakke, som forbyder dette.
  Og så fik vi lige lidt ekstra spin i form af 15 timer til skolerne. Kom med et eksempel. Find en rigtig lærer, som kun er på skolen i 15 timer.
  Plat og svindel.
  Hvornår får en af de radikales mange spindoktorer deres egen blok, så os selvstændigt tænkende vælgere kan få os et billigt grin.

  Svar
  • Sven Erik Frederiksen

   Jeg tror at du har fået spindoktorer på hjernen. Lotte Hansen er en seriøs debattør , der ikke er i lommen på nogen. At hu har holdninger der er på tværs af dine er hendes sag, men du kan let og elegant springe hendes side over men hun interesserer dig åbenbart.

   Svar
   • lars hansen

    Jeg forholder mig udelukkende til, at Lotte har et åbenbart troværdighedsproblem, når hun med den ene hånd har en millionaftale med Mette Frederiksen omkring “kommunikationsopgaver”, og med den anden hånd er hun “uafhængig” blogger med tendens til at rose løftebrudsregeringen.
    Det er næppe tilfældigt, at Lotte har samme mening som løftebrudsregeringen i sagen omkring SU. Og her midt i overenskomstforhandlingerne med lærerne, så mener Lotte såmen, at lærerne kun arbejder 15 timer om ugen.
    Surprise!

    Svar
    • Sven Erik Frederiksen

     Du manipulerer , Lotte eller andre har aldrig påstået at lærerne kun arbejder 15 timer om ugen, forhåbentlig ligger deres uge timetal på tæt ved 37 timer. Men hun har derimod sagt og det kan læses i den gamle overenskomst at lærerne kun underviser i 16 timer om ugen, hvilket er det tal Kommunernes landsforening og regeringen gerne set forøget med et par timer. Det tror jeg de fleste her i landet der ikke er skolelærere er ret så enige i at det er et rimeligt krav. Hvorfor er det kun SAS piloter der skal flyve mere ? Skolelærer er et forkælet folkefærd der burde kigge over deres egen næsetip og se hvormegen undervisningstiden er i de lande vi sammenligner os med.

     Svar
     • Kc

      Jeg er temmelig sikker på, at der er en kæmpe tidsspild i lærergerningen.

      Sammenholdt med, at der ingen kontrol er med, hvor meget hjemmearbejde den enkelte lærer
      udfører.

      Der er mange grå zoner i det erhverv.

      Sammenlignet med hospitalspersonalet befinder lærerne sig i slaraffenland og begge
      parter er jo offentligt ansat.

 8. Steffen Bach

  Virkelig god, objektiv analyse og kommentarer til den kaotiske politiske situation, der udspiller sig lige nu. Ja, det kommer til at koste regeringspartierne ved næste valg. Polariseringen er snart fuldstændig i dansk politik.

  Svar
 9. poul andersen

  Ja men der intet nyt i ovenstående. Mange partier henter jo
  deres stemmer fra dem der lever af det samfundet skraber
  sammen, og det er nemt at love folk guld og grønne skove,
  men penge gror ikke på træerne, de skaffes gennem hårdt
  arbejde, og det er der en hel del mennesker der gør ved at
  stå op om morgenen og passe et arbejde, enten de kan li
  det eller ej, Det hele ville nemmere hvis bare det var muligt
  at trykke nye penge uafbrudt, og så dele dem ud med rund
  hånd, men det vil nok ikke holde i længden.

  Svar
 10. Christensen

  Hvorfor nævnes Radikale Venstre ikke som den yderste venstrefløj ?

  De ligger jo i ske med Enhedslisten hvad angår udlændingepolitik og syn på islam ?

  Svar
 11. J. Hansen

  Hvis Lotte Hansen er ansat som propagandist for skrigeskinken, kunne Lotte Hansen så ikke be’ skrigeskinken om ikke at slubre, at besvare de spørgsmål hun har uden al den sort-snik-snak og venligst undlade at omtale selvstændige frie mennesker som “vores” pensionister, “vores” kontanthjælpsmodtagere”, “vores” studerende, “vores” folkeskoleelever, “vores” syge”, “vores” børn og “vores” unge!. Det lyder klamt og omklamrende!Mine børn er sku ikke andre end mines!

  Svar
 12. stiig

  Er det en såkaldt “kommunikationsopgave” fra Mette Frederiksen du har gang i Lotte ??

  Svar
 13. jens peter hansen

  … og lærerne vil bevare en enestående ret til kun at møde i skole 15 timer om ugen.
  Sådan skriver journalist Lotte Hansen. Nu er det altså sådan at lærerne underviser i 16 timer om ugen. Imellem er der pauser. Hver lektion er på 45 minutter. Den typiske lærer underviser 23-26 lektioner om ugen.
  Jeg har lagt mærke til hvor meget en journalist arbejder. På P1 morgen er en journalist på i 3 dage. Hver udsendelse er på 3 timer og herfra skal fratrækkes radioaviser. Så er vi nede på 2 timer og 30 minutter om dagen eller om man vil 7 timer og 30 minutter om ugen eller under halvdelen af den tid læreren skal undervise. I programmet er der to journalister, således at den reelle arbejdstid i virkeligheden er den halve. I de 3 timer og 45 minutter, som hver er på, går omkring 25 % med intern smalltalk og annoncering af det næste program. Tilbage er så ca. 3 timer til hver af de to journalisters interviews. Den interviewede taler i snit 66% af tiden, så er der 1 times mundtligt arbejde til journalisten om ugen.
  Lønnen er kononhøj og arbejdet som man vil se til at overskue. Måske skulle man bytte en uge for at se hvilket job der var det lettest overkommelige.

  Svar
  • Søren Mortensen

   Supergod allegori. Netop nutidens såkaldte journalister er nogle af de mest forkælede og – til tider – aldeles talentløse størrelser, man kan finde i denne absurde verden.

   Svar
 14. Søren Mortensen

  Og desuden er Lotte Hansen jo nok ikke den skarpeste kniv i skuffen.
  Nærmere et tidstypisk eksempel på forherligelse af den søde pige i klassen og dumme kvinder generelt i ligestillingens hellige navn.

  Svar
 15. Kc

  Danmark sammen med resten af Europa har massive
  problemer.

  1) Folkevandringer
  1) Økonomisk krise

  Begge dele havde de respektive regeringer kunne imødegå med en fornuftig og forstandig politik. Dette har
  de ikke magtet, hvilket vil udvikle sig til en katastrofe.

  Den tidligere regering har helt givet lavet mange fejl,
  men de er altså ikke skyld i den økonomiske krise, der
  jo er global. Der er værd at HUSKE!

  DEt 3. fælles problem er EU. EU er et ukontrollerbart
  magtapperat, som de enkelte EU-borgere ikke har en
  kinamands chance for at gennemskue.

  Landenes politikere har underskrevet den ene konvention efter den anden. Disse konventioner er rene
  dekreter om, hvad landene må og ikke må samt påbud
  om hvad de SKAL. EU er stedet, hvor korruption frit kan
  dannes, men svær at afsløre.

  DE massive folkevandringer giver store samfundsproblemer med farlige parallelsamfund med anarki og stigende kriminalitet. I Tyskland er der skoler,
  hvor lovløshed og vold er reglen, hver eneste dag uden
  myndighederne griber ind.

  I storbyer som London og Paris hærger muslimske
  grupper i gaderne i deres forsøg på at skabe muslimske
  områder, hvor de værste islamistiske holdninger råder.

  Politisk inkompetance er skyld i, at Europa har tusindvis
  af utilpassede og totalt rodløse 2. og 3. generation af
  mange slags udlændinge og det er mere end en skandale.

  Det er kun en lille del af disse udlændinge, der er reelle
  flygtninge. Langt de fleste er bekvemmeligheds”flygtninge”, der ikke føler skam ved at
  lade sig forsørge af andre i fremmede lande.

  De fleste problemer starter i det små og før problemet
  vokser sig stort bør politikerne selvfølgelig gribe ind med
  håndfaste midler. Nu er ploblematiken så massiv, at
  det kan blive meget vanskeligt at få den løst endsige
  få den negative udvikling stoppet.

  Svar
 16. Bent

  Lotte Hansen, du overser jo fuldstændig den mulighed, at kritikken også afspejler et ambitiøst ønske om kvalitet. Og kvalitet behøver ingenlunde koste flere penge, men vil til gengæld kræve at vi tør sætte viden i anvendelse, og det kan man desværre ikke sige vi gør idag….

  Svar
 17. sofie

  Kc,du har ret og mærkværdigvis -hvis det er en Dansk ungersvend der begynder at udvise “tendenser” bliver der sat massivt ind fra skole og kommune og div.men når det er mustafa er der -totalt frit spil.Og det må jo betyde at der kalkuleres og beregnes -kynisk -på fremtidige problemr-som bevidst er skabt af systemet.
  Først ønskes der solidaritet fra borgerne-når disse så er udplyndret og forslået-får de at vide de er samfundsskadelige og-racister fordi de kan på og bevise overgreb og andet snask.
  Naboer og tidligere fjender står sig nok efterhånden bedst ved at begrave stridsøksen -og holde sammen indtil videre-ligesom i matador.Bagefter kan disse slås videre!.Alt andet er for vigtigt nu.

  Svar
 18. sofie

  Juuuhu Frk.Hansen udviser ikke censur-Go pige!

  Svar
 19. Morten Dreyer

  Da Alexander den Store var på sit store erobringstogt, skete det flere gange, at soldaterne sagde stop.

  De fandt at deres kamp indtil da, havde givet dem en formue hver især, som de gerne ville kunne nyde, istedet for fortsat kamp.

  Mon ikke det gør sig gældende for mange vælgere ?
  Gennem 30 til 40 år har de arbejdet hårdt og bygget samfundets rigdom op, og nu vil de inden plejehjemmet godt nyde resultatet af deres daglige kamp.
  Men så vælger eliten at åbne alle grænser, så der kommer 500.000 indvandrere ind, som også skal forsørges.

  Så i stedet for at kunne gå på pension og nyde en god alderdom, så skal pensionens udsættes og arbejdet fortsættes, så der bliver råd til indvandringen.

  Men hvornår kan en almindelig borger sige stop. Nu har jeg gjort min del og nu vil jeg gerne nyde frugterne af min indsats.
  Og så opsætter socialdemokraterne pensionsalderen og fjerner alle begrænsninger for indvandring, så der bliver stedse flere at forsørge.

  Det er her især DF har fat i noget væsentligt.
  Danmark er for danskerne, så kort kan det udtrykkes.
  Det er danskerne som har arbejdet for rigdommen, og så skal pengene ikke kastes i grams til indvandrere og til mærkværdige regeringer Jorden rundt.

  Svar
 20. Lars

  DF er jo kun yderste højrefløj når det gælder indvandring. Ellers er de jo nærmere socialdemokratiet med alt andet.

  Svar

Skriv kommentar

Vi ønsker en skarp og levende debat her på blogs.bt.dk. Vi modtager mange gode indlæg, men det har desværre også vist sig, at ikke alt egner sig til publicering. Vi forbeholder os retten til ikke at offentliggøre og slette indlæg, der indeholder grove personangreb. Det samme gælder indlæg, der er uvedkommende eller irrelevante for debatten. Derfor: Hold jer til emnet - gå ikke efter hinanden. God debat.