Vigtig debat om blødsødne dommere

I maj fik det hele befolkningen, uanset politisk ståsted til at ryste på hovedet, at Højesteret lod den hærdede kriminelle sigøjnerkonge Gimi Levakovic undgå udvisning.

Dommerne i landets højeste retsinstans lod – som Østre Landsret – Levakovic blive i Danmark, selv om hans synderegister tæller hele 28 domme for blandt andet tyveri, vold og våbenbesiddelse, samtidig med han og familien har hentet en formue i offentlige ydelser.

Ifølge dommen kan Levakovic som EU-borger ikke udvises, uden at det vil være i strid med internationale konventioner på grund af hans børn her i landet.

Men måske er de danske dommere for blødsødne over for kriminelle udlændinge? Ja, lyder svaret fra lektor og ph.d. Peter Starup, der som den eneste forsker herhjemme har undersøgt domstolenes udvisninger eller mangel på samme i sager om kriminelle udlændinge. I en endnu ikke offentliggjort artikel konkluderer Starup, at dommerne har ladet tvivlen komme Levakovic til gode. Lektoren har ligeledes undersøgt en anden sag om en tyrkisk statsborger, der trods talrige domme ikke blev udvist af Højesteret. ’Frihåndstegning,’ kaldte lektoren den dom i BT i lørdags.

Peter Starups hårde kritik får i dagens BT Dansk Folkepartis Martin Henriksen til at beskylde dommerne for at blæse højt og flot på den stramme danske lovgivning af frygt for at komme på kant med konventionerne. Det er en grov tolkning af lektoren, der ikke antyder, at dommerne er ude i noget politisk ærinde, men kort sagt er for forsigtige i forhold til især Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Desværre vil dommerforeningen ikke kommentere lektorens beskyldninger, og dermed bliver det hurtigt til en debat om politiske holdninger frem for en faglig juridisk diskussion af vores retsvæsens tolkning af international lovgivning kontra den, Folketinget har vedtaget her i landet. Ærgerligt, for det er vigtigt at høre dommernes svar på, om de er blevet for blødsødne. tnk

Kommentarer er lukket.