Ja tak til medicinsk cannabis

Hundredvis af smerteplagede, danske patienter kan fra 2018 få lægeordineret medicinsk cannabis. Lægerne protesterer, for der er ikke videnskabelig sikkerhed om virkning og bivirkninger ved cannabis, og der er ingen tvivl om, at der er tale om et brud på gængs praksis i forhold til godkendelse af lægemidler. Alligevel fortjener partierne bag den nye, fireårige forsøgsordning en stor og rungende tak for at udvise tiltrængt politisk mod.
En stribe andre lande – bl.a. Holland og USA – har gode resultater med lægeordineret cannabis til smertebehandling, og der er absolut ingen grund til, at danske patienter, som kan gå gavn af medicinsk cannabis, fortsat skal afholdes fra at bruge stoffet eller kriminalisere sig selv for at få fat i det.

Vi skal huske, at der ikke er tale om fri hash til alle, men om en kontrolleret ordning til gavn for nogle få. Forsøgsordningen vil omfatte anslået 500 patienter, der lider af multipel sklerose, rygmarvsskade og kroniske smerter, som ikke tåler anden behandling, samt hårdt ramte kræftpatienter i kemoterapi. Det er patienter med smerter, som vi andre kun dårligt kan forestille os ubehaget ved, og naturligvis må vi som samfund strække os langt for at hjælpe dem mest muligt. Fortsætter vi med en ideologisk og bureaukratisk modstand mod medicinsk cannabis, fastholder vi blot disse mennesker i et smertehelvede og tvinger endda mange af dem til at købe usikre cannabis-produkter hos pushere med tråde til rocker- og bandekriminalitet. Den blindgyde har vi været i for længe, og det er på tide, vi kommer ud af den.

Vi opfordrer partierne til også at inddrage epileptikere i forsøgsordningen, da mange af denne type patienter alligevel bruger det. Vi opfordrer samtidig producenter og Lægemiddelstyrelsen til at få gang i processer, der kan føre til mulig godkendelse af cannabis-produkter som lægemiddel. Men der er ingen grund til at spilde tiden, indtil det skulle ske. Det er hundredvis af danske patienters livskvalitet, der står på spil.
kes

Kommentarer er lukket.