Hysterisk jagt på pædagoger

Med filmen ’Jagten’ får danske biografgængere nu lejlighed til at opleve Thomas Vinterbergs fortælling om læreren Lucas, der får job i en børnehave og bliver mistænkt for at have forgrebet sig på en lille pige. En mistanke uden hold i virkeligheden.

Grundløse anklager om overgreb på børn findes også i den virkelige verden. Af de 5-10 årlige politianmeldelser de seneste fem år er kun én sag ifølge fagforbundet BUPL endt med, at en pædagog er blevet dømt. Det ændrer ikke på, at de, der bliver renset for anklagerne, er færdige på jobbet, ja måske i hele kommunen, er BUPLs erfaring.

Seksuelle overgreb på børn er afskyelige. Heldigvis er der få af dem i landets institutioner. Men ét overgreb er ét for meget, uanset hvor ugerningen finder sted. Mange daginstitutioner har da også indført adfærdsregler for samværet mellem pædagoger og børn for at forebygge sager – og for at beskytte de ansatte mod grundløse anklager. Men de konkrete eksempler på regler, der er kommet frem de seneste dage, tyder desværre på, at hysteri nu har afløst de gode hensigter. Tag blot forbuddet mod at have børnene på skødet.

Nogle af reglerne gælder kun mænd. Mistænkeliggørelse, sådan for en sikkerheds skyld, eller hvad? For pokker, ingen kan da være interesserede i at dyrke en kultur af mistillid rettet mod de mænd, der er mere end velkomne i faget og i institutionerne.

Forældre skal trygt kunne aflevere deres børn i en institution. Men det skal også være trygt at gå på arbejde i institutionen. Tænk, om man var lidt mindre hysteriske i institutionerne. En tragisk ulykke på en legeplads fører heller ikke til totalforbud mod, at børnene må lege i det fri.

Unødig mistænkeliggørelse af personalet kan i værste fald koste børnene den nærhed, de har behov for. Og samtidig risikerer vi at opdrage vores børn til at have et mærkværdigt syn på mænd.

hec

77 kommentarer

 1. Kc

  Hold da helt op Jenni, nu har du pludselig set lyset i
  dit totale mørke.

  Rigtigt, børneinstitutionernes personale skal overhovedet
  ikke have noget at gøre med opklaring af en eventuel
  pædofilisag foregået i institutionen.

  Personalet skal selvfølgelig, ved mindste mistanke, kontakte politiet, som så er ansvarlige for at tilkalde de
  relevante personer for sådanne sager.

  Jenni, dine postulater om, at kolleger dækker over et
  muligt overgreb, tror jeg ikke meget på. Jeg siger ikke,
  at det IKKE sker, men jeg tror ikke at det er reglen.

  Jeg appellerer blot til fornuft og forsigtighed, når en så grusom mistanke opstår, at pædofili foregår. Ingen har
  brug for hysteri og ubegrundet panik.

 2. jenni

  @ kc

  http://avisen.dk/flere-uskyldige-paedagoger-udraabt-som-paedofile_200119.aspx

  ”Der er et stort misforhold mellem hvor mange mistanker, der bliver rejst om pædagoger, og hvor mange, der rent faktisk fører til dom.”
  (..)
  BUPLs undersøgelse er ikke færdiggjort, men de foreløbige resultater viser, at der har været 10-20 anklager om året. Hvert år er 5-10 gået videre til politiet.

  Få har ført til, at anklagemyndighederne rejste tiltale. Kun i et tilfælde – i 2008 – er der fældet dom.

  Tjah, når kollegerne og den ansvarlige leder ‘tager sig af sagen’ !

 3. jenni

  KC, du kan være sikker på, at en kvinde ikke fortæller noget om en tidligere partners børnesex, hvis det ikke er strengt nødvendigt for at beskytte børnene for at han fortsætter overgreben. Det er dybt nedværdigende for hende selv at have delt bord og seng med sådan et svin.
  Det er derimod sådan, at forsmåede mænd reagerer med at begå sexovergreb mod kvindens børn eller myrder dem.

 4. jenni

  kc
  der skal stå: beskytte børnene mod, at han fortsætter overgrebene.

  http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2000-48-7-2-Aktuelt.aspx¨

  Op mod 90 pct. af krænkerne har et normalt samliv med en anden voksen, men reagerer i konfliktfyldte perioder ved at misbruge børn seksuelt.
  I denne gruppe af krænkere befinder sig f.eks. almindelige familiefædre ­- eller mødre ­- der kommer ud i socialt pressede situationer, såsom en skilsmisse eller en fyring. Hvis krisen varer ved i længere tid, ophober der sig magtesløshed og vrede i dem. For at genvinde kontrol over deres liv begår de et overgreb mod en svagere part, i dette tilfælde et barn. Ifølge krænkerens logik ”overtager” barnet hermed den offerrolle, krænkeren føler sig i.

  Krænkeren får kanaliseret noget af sin afmagt og vrede ud via det seksuelle overgreb. Overgrebet kan på kort sigt give krænkeren en følelse af kontrol, men det løser ikke vedkommendes livssituation, hvorfor følelsen af magtesløshed hurtigt genopstår. Et nyt overgreb kan finde sted.

  Der findes ingen lighedstegn mellem krænkernes sociale baggrund, deres alder og deres almindelige adfærd, men nogle typiske karaktertræk går igen hos krænkerne:

  Via cases og referencer til andres undersøgelser belyser bogen ”Det seksuelle overgreb ­ krænkernes profil,” at krænkerne

  • er asociale i deres måde at tænke på

  • ofte føler sig forfulgte

  • har ekstremt lav selvtillid og angsttolerance

  • ofte er impulsstyrede

  • ofte viser tendens til depression

  • har en lav stresstærskel.

  70-80 pct. af krænkerne har som børn været udsat for omsorgssvigt, børnemishandling og/eller seksuelle krænkelser.

 5. jenni

  man behøver ikke at være fagperson for at se, hvad kc er.

 6. Kc

  Nå da, hvad er Kc da???

  Nu har du vist også fået storhedsvanvid og tror du kan
  gennemskue hvad andre mennesker er eller ikke er.

  Jeg tænker på, hvorfor du er så hysterisk optaget af
  pædofili? Du kan jo slet ikke slippe det, endsige frem-
  trylle bare en lille smule fornuft.

  Som fagperson kunne jeg da nemt hæfte nogle mindre
  flaterende etiketter på dig.

  At du ikke rigtig vinder gehør for dit hysteri berettiger dig ikke til at fremsætte kryptiske udtalelser.

  Men som bekendt: Er det bedste forsvar, et angreb
  eller når fornuft ikke rækker, sætter ufornuften ind.

 7. sofie

  Jenni hvad mener du med ” …altså de pædofiles taktikker”?

  Det eneste jeg kan se er at vi alle er imod overgrebene( klyng svinet op-men vær helt SIKKER i anklagen) vi forklarer det så bare på hver vores måde

  Og ja selv hvad angår pædofili kører systemet et sygt spil-ikke engang der kastes håndklædet i første hug-der skal undersøges der skal dit og dat alt imens børnenes liv bliver ødelagt,og det er den syge opstilling systemet laver der er problemet,og det sker også hos politiet,selv der ,er der gået spil i systemet.Så når HardeHenrik fråder og vil gøre kort proces-så er det i virkeligheden det mest rigtige.Hvem er mest”civiliseret” HardeHenrik eller systemet?

  Stop ulykken -ring til Falck -sådan burde det være!

 8. jenni

  Jeg kan læse dine indlæg kc.

 9. jenni

  Sofie
  Læs Jakob Billings bog om hans infiltrering i pædofilforeningen i et år. Mænd i mørke.
  Tænk, at der er en dansk pædofilforening! De fik statsstøtte og mødelokaler en Københavnsk ungdomsklub og Justitsminister Erling Olsen holdt møde med dem om børnepornografi, da der var stillet lovforslag om at forbyde det.
  De har ‘flyttet’ deres hjemmeside til en svensk web-adresse.

  Læs også Kristian Ditlev Jensens : Det bliver sagt.
  80 kr for et overgreb.
  http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2001-27-24-1-Anmeldelser.aspx

  I de to dokumentarbøger ser du på 1. hånd de pædofiles taktikker, – de er eddermane snu – så du kan genkende dem og ikke fremover kan benægte det!!
  De ser ud til at have sat igang i deres hidtil mest organiserede og tilrettelagte kampagne nu.

 10. jenni

  Madbilleder gør dig sulten.

  http://www.bt.dk/kvinder.bt.dk/madbilleder-goer-dig-sulten

  Ikke overraskende giver lækre madbilleder appetit og lyst til maden, der er på dem.

  De pædofiles fortalere ( kalder sig noget andet ) argumenterede for at børnepornografi skal være lovligt fordi, hvis de pædofile har børnepornografi at se på, lader de være med at begå sex på børn.
  !!!

  Den lader vi lige stå et øjeblik.

  Som kampagnen nu!

 11. sofie

  Jenni jeg kan godt forstå at du føler dyb lede ,og psykopater er snu.
  Da vi ved”myndighederne” der skulle forsvare de svage kun gør det overfor befolkningsgrupper som de selv udpeger-kan man altså ikke regne med deres hjælp -og der findes også pædofile blandt myndighederne og andre offentlige individer,Derfor skal forældrerne -først og sidst -altid kræve en snak om mistanke og blive ved med at insistere og nægte at opgive-og kræve deres årvågenhed indtil mindste detalje.
  Men måske kommer der først lydhørhed når folk bliver klynget op i gaderne -både de skyldige -og de uskyldige!

 12. Den mandlige pædagog.

  Wow! :-O just wow! Paranoia komplet?

 13. jenni

  Nu stopper festen.

  http://www.b.dk/din-mening/nu-stopper-festen

 14. sofie

  ja jeg bliver også lykkelig over at slå min nabo ihjel -den lede karl.Der kan være 5000 berettigede grunde og gode forklaringer,men det er stadigt forkert,eller hva?

  Hvis man spørger alle børn der er blevet krænket senere hen hvordan de har det med overgrebet ,må svaret vel være udslagsgivende for hvad der er normalt at gøre.

  Har flertallet dybe psykiske traumer ,må det -trods “friske moderne synspunkter”være det der skal være bestemmende for hvad man kan og ikke kan.

  Derudover kommer bagefter det etisk ,moralske aspekt.Det skal diskuteres med de ramte og ikke teoriseres blandt “fagfolk”hvad man mener er det rigtige.

  Eller hvad med Jesu Lære ;Gør mod andre hvad du selv ønsker andre gør mod dig!

 15. jenni

  sofie.
  Man kan ikke bruge din metode.
  De mest skadede er dem, der har fået deres ret og vrangsans helt forskruet og ikke tager sund afstand. De holder af deres overgrebsmand. Og de er de næste krænkere, de fortsætter viderebringelsen af den indlærte adfærd. Enten helt korporligt eller intellektuelt, der er i større målestok.

 16. sofie

  Ja for nogens vedkommende er det sådan ,men ikke alle.Det er derfor vi har en lovgivning.Men den funger så åbenbart ikke altid-og så er der kun selvtægt tilbage-og hvem skal så straffes udover krænkerne -de medvidende.?

 17. HardeHenrik

  Jeg tror vi alle mener det godt, og vil børnenes bedste. Jeg tror også vi alle kan blive enige om st børnenes tarv skal komme før alt andet. Jeg tror også vi alle kan blive enige om at i dagens Danmark er straf en by i Rusland, lige meget hvad du har bedrevet som kriminel. Og det er netop her problemet ligger. I dag har fanger “rettigheder” og det er dybt godnat. Når du vælger at bryde dit lands love, afskriver du dig for at have samme rettigheder som dem der opføre sig ordentligt. Straf skal virke afskrækkende, men er i virkeligheden stik modsat.
  Jeg har selv siddet flere år i fængsel over nogle gange, og tro mig det er helt til grin hvad der foregår bag “tremmerne” Straf skal afspejle den forbrydelse man har begået.
  F.eks Overlagt drab= du mister livet
  Grove røverier=30 års fængsel
  Pædofili= af med bollerne. Så VED vi de ikke gør det igen. Og livsvarig afsoning SAMMEN med de andre fanger.
  Økonomisk kriminalitet= afhængig af den skade man forvolder= 10år-livsvarigt
  Alle kriminelle skal nedværdiges og gå i fangedragter.
  Alle kriminelle skal have tvungen hårdt fysisk arbejde mindst 8 timer dagligt.
  Prøveløsladelse afskaffes fuldstændigt. Hvorfor give en mand 10 års fængsel, når han har “ret” til at komme ud efter 6 år.
  Besøg kunne være EN gang om året i 1 time. osv osv
  Fanger skal tugtes, ikke belønnes. Det er uretfærdigt både over for samfundet, og de uskyldige der bliver ramt.
  Problemet er at vi også her lever i en sølle verden, blottet for retfærd og anstændighed. I mens er den kvindelige præst der lå og kneppede med de indsatte, tilbage på sit job i Horserød statsfængsel.
  Alt hvad hun gjorde var at sige undskyld, så var hun tilgivet.

 18. Pedersen

  Nu snakker man om hvad man vil gøre ved en pædofil,m.m- men det værste tilfælde af pædofili der nok er hørt om indtil nu, er denne Jimmy Savile, (England),- som i den grad blev feteret, ikke mindst af BBC, som nu virkelig må stå til ansvar for at have lukket øjnene for alle hans overgreb overfor små piger,- ja sågar også for drenge!
  Dette individ kan man ikke kalde menneske, men et uhyre!
  Når man kan sexoverfalde intetanende, små dødsssyge børn
  forklædt som klovn eller lign. og tror han kan tillade sig ALT overfor uskyldige børn,- ja så var det bedste at få ham likvideret- men han gik jo så hele “linen ud”!
  Nu må han så stå til ansvar for den HØJE DOMMER, den dom bliver retfærdig!!
  Hvordan vil disse ofre nogensinde blive hele mennesker?!

 19. HardeHenrik

  Ja der kan vi sgu snakke om djævlen i forklædning. Jeg håber for børnenes skyld at denne usling befinder sig i skærsilden, hvordan den så end ser ud.

 20. Pedersen

  Ja,- djævelen kan komme i hvilken som helst forklædning,- det skal man være opmærksom på,- og det kan være den, der ser allermest sød og uskyldig ud, og endda i ens allernærmeste familie,- der er den ondeste! Og, kan jeg sige: Jeg taler virkelig af erfaring!!!
  Og til det sidste, du skriver: Det kan du roligt regne med,- modsat her på denne falske, løgnagtige jord,- er der på den side VIRKELIG styr på de ting,- heldigvis!
  Måske er det, man kalder skærsilden ikke lige det, man tror det er,- (det er nærmere et langvarigt ophold (individuelt) -i mørket, hvor man kan gå og tænke over sine synder,mens man langsomt bliver renset for sit mørke,- efter at have været til doms.
  Erkender man sine fejl- når man er kommet dertil, kan man, hvis ens bøn bliver hørt, komme væk derfra og videre i sit udviklingsforløb, da alt handler om udvikling og lærdom,- ikke “straf”, som vi forstår det,
  – ingen hævngerrighed der,- kun konsekvenser af ens handlinger,- gode som dårlige,- det er det, man kalder total retfærdighed, og grobund for at kunne komme videre i sin “uddannelse som menneske”!!

 21. Pedersen

  Jeg havde lidt for travlt: På sidste linje skulle stå:
  ” i sin udvikling til at blive et HELT menneske”!!!

 22. jenni

  Petersen, hvad der sker med krænkerne ‘hinsides’ , har deres ofre ingen gavn af.
  Det er på jorden, vi skal sørge for, at de ikke kan.

 23. jenni

  Vi trænger til at BUPL kommer til en grundigt eftersyn.

 24. jenni

  Sofie, de medvidende er meddelagtige, hvis de ikke anmelder.

 25. Pedersen

  Det kan du godt have ret i jenni,- men man skal have helheden med,- for det er Sandheden!
  Og jo,- deres sjæle har i høj grad gavn af det, der retfærdigvis skal ske med disse krænkere!!

  Selvfølgelig skal vi sørge for,- alt hvad vi kan,- at forhindre disse uhyrer i at begå disse frygtelige overgreb,-det er en PLIGT,- men desværre er virkeligheden en anden,- der er alt for mange forsømmelser, svigt, holden hånden over hinanden i disse sager!
  Det sørger Mørket her på jorden for,- (dette kunne der skrives meget om,- men da det er for omfattende og for mange, svært at forstå, vil jeg undlade det her). Enhver må finde Sandheden,- og indse, at tingene ofte ikke er som de ser ud!

 26. HL

  KC – Jeg vil bare sige, hvis Nobels-tålmodighedpris eksisterede ville du for længst ha’ kunne stille den i dit udstillingsskab. 🙂

  Jenni – Det er forfærdeligt for mig at vide at mennesker som dig eksisterer. Du er fuldstændig udenfor rationel rækkevidde. Jeg troede i begyndelsen at det hele var en spøg fra din side, men begynder mere at tro, at du rent faktisk er for real. Jeg ved ikke hvad der er sket i dit liv/eller hvad der har gjort dig til den eller rettere sagt det du er i dag. Det eneste du skal vide er at jeg har en dyb medlidenhed med dig. Du må virkelig ha’ gennemgået noget frygteligt. Hvis gud eksisterer har han/hun den/det forladt dig for længst. Ikke nok med at du formentlig er en potentiel psykopat, så er du også velformuleret. En meget farlig blanding jeg helst så fjernet. Men det skal så også sige at vi lever i et land med ytringsfrihed, så din stemme har ret til at blive hørt selvom jeg frygter at folk har tænkt sig at lytte.

  HardeHenrik – Du er nok det klammeste fænomen i universets historie. Hvis man udfra de skrevne posts kunne vurdere en potentiel krænker, ville alles øjne da nok vendes på dig. AD!

  PS: Ellers en interessant artikel… 🙂

 27. Hans P.

  Hmm,- man skal aldrig skue hunden på hårene,- HardeHenrik er måske ikke sådan, som du tror og beskriver ham!
  Selvom han nok lyder ret grov ind imellem,- er det hans facon,- det er vi -flere-andre der har læst de fleste af hans indlæg, helt klar over.
  Det er befriende at han kalder en spade for en spade,- og at han tydeligvis har en udpræget retfærdighedssans,- som de fleste i vort land ser ud til at mangle, – tosseregeringen iblandt,- dog ikke selvretfærdighed!!
  Alt er ofte ikke hvad det ser ud til: De, der ligner små uskyldige, søde får, kan være de værste uhyrer!!!
  Men det kræver jo menneskekendskab, så det batter, samt en hel del livsklogskab!

Skriv kommentar

Vi ønsker en skarp og levende debat her på blogs.bt.dk. Vi modtager mange gode indlæg, men det har desværre også vist sig, at ikke alt egner sig til publicering. Vi forbeholder os retten til ikke at offentliggøre og slette indlæg, der indeholder grove personangreb. Det samme gælder indlæg, der er uvedkommende eller irrelevante for debatten. Derfor: Hold jer til emnet - gå ikke efter hinanden. God debat.