Tiltrængt opgør med aktivering

Kommentar: I 2012 blev der gjort oprør mod krævementaliteten. Må 2013 blive året, hvor der findes løsninger

Først var der Carina, som blev præsenteret som fattig, men som ikke var så økonomisk trængt alligevel. Så stod Robert frem og erklærede, at han var et ’dovent svin,’ som havde det fint med at hæve kontanthjælp. På tv fulgte vi også Mettes frugtesløse jobsøgning – med en ikke videre imponeret Simon Emil Ammitzøll fra Liberal Alliance ved sin side. I de seneste dage er det den enlige mor til fire, Tania, og hendes månedlige rådighedsbeløb på godt 23.000 kroner, der har fået debatten om overførselsindkomster til at blusse op.

2012 blev året, hvor hele Danmark kom på fornavn med konkrete kontanthjælpsmodtagere. Især Carina og Robert blev skrevet ind i den politiske dagsorden til de reformivriges tilfredshed, mens det på venstrefløjen kneb gevaldigt med at finde ord. For pludselig blev der jo sat spørgsmålstegn ved, om det kunne betale sig at arbejde. Værdierne i den danske velfærdspolitik – at vi skal tage os godt af de svage, og at det skal kunne betale sig at arbejde – blev kraftigt udfordret i det forgangne år.

Det blev højlydt diskuteret, hvem der er de værdigt trængende her til lands, og hvem der snarere er nasseprinser og prinsesser. Skattereformen med fokus på det arbejdende kedeldragts-folk gav det første politiske fingerpeg.

Selvfølgelig er det legitimt at diskutere offentlige ydelser – udgifternes omfang taget i betragtning. Men det er så let bare at pege fingre og mistænkeliggøre. Det er også let at kræve kassen smækket i. Det er langt sværere at finde holdbare løsninger på de problemer og paradokser, der er blevet åbenbaret i debatten. Det handler om at bryde kulturer – om at få gjort op med en holdning om, at det er okay at være på kontanthjælp, hvis man i virkeligheden kan klare sig selv. Det handler om at møde unge med krav om uddannelse, om at give dem et ekstra konstruktivt puf, så de kan undgå en tilværelse i kontanthjælpssystemets dynd.

Men det er hamrende svært, hvis der ikke også er motivation at hente derhjemme, hvor mor måske har været på kontanthjælp i årevis uden at være i stand til at få pengene til at slå til, fordi hun bruger dem på andre ting, end kommunens flinke socialrådgivere havde forestillet sig.

Regeringen bebuder nu en reform af kontanthjælpen, formentlig med både skærpede krav og nye tilbud til unge under 30 år. Reformen er velkommen, men paragraffer og satser gør det ikke alene. Økonomi og rummelighed er under pres netop nu. Det er en kæmpe udfordring at finde plads til mennesker, det hidtil har været nemt at sortere fra. Både på arbejdspladserne og i uddannelsessystemet.

I den forbindelse er det faktisk skræmmende at høre, at landets jobcentre er uden nævneværdig kontakt med de lokale private virksomheder, som ellers kunne tænkes at skulle ansætte nogle af de ledige. Der står af indlysende grunde ikke kun kontanthjælpsreform på beskæftigelsesministerens 2013-dagsorden. En reform af hele aktiveringsindsatsen er lige så velkommen og nødvendig. Det må ikke være virkeligheden, at det danske beskæftigelsessystem ikke er rede til den allervigtigste opgave: At levere kvalificeret arbejdskraft til det private arbejdsmarked.

Vi skal hele tiden turde udfordre velfærdssamfundets logik. Turde prioritere. Stille krav. Sætte os mål. Og huske, at det er menneskers liv og hverdag der er på spil.

18 kommentarer

 1. Christensen

  Næste fornuftige skridt væk fra hængekøjesamfundet må være en reel skattereform, så man ikke længere kan få lov at tørre sine økonomiske problemer af i personskatten.
  Men det bliver ikke nemt, når vore politikere dermed skal byde de vælgere trods, som ikke kan se de indirekte pengestrømme skatteyderne imellem for bare velfærd.

 2. Henrik Haller

  Det politiske miljø er helt forfejlet. Alt politik tager udgangspunkt i at man accepterer at 68 generationens massive mangel på skatte indbetalinger får lov til at stå hen status som “urørlig”. Vi ville i Danmark overhovedet ingen problemer havde, hvis man blot hentede den skat hos 68 generationen, som de ikke betalte i perioden 1958 til 1992.

  Utroligt folk ikke kan husmors regning, når det gælder nationaløkonomien. Hvis du mangler 1.000, kr. i bofællesskabets kasse, så gennemgår du indbetalingerne for at finde ud af hvem der ikke har betalt. Den der så ikke har betalt, bliver så afkrævet beløbet. End of story, vi kan betale vores månedlige husleje.
  68 generation..host op…

 3. sofie

  Ja,der findes mange skjulte “Tvind” foretagender rundt om i landet-hvis de da ikke soler sig på Guldkysten-forståes!

 4. Tove Andersen

  Hvem er Jobcenter for, de er ikke få de arbejdsløse med ti år med VKO er Jobcenter blevet et sted hvor arbejdsgiver kan få gratis arbejdsgiver, og hvor den arbejdsløse kan få den hjælp der kan hjælpe dem længe frem til en arbejde, og de arbejdsløse kan blive sendt på endeløse aktiveringskurser som ikke hjælpe.

  Men det har jo også værre VKO plan, at går livet så surt for den arbejdsløse at de nok skal finde et job, men der er desværre en stor gruppe arbejdsløse, der ikke mere passe til arbejdsmarkedet, det er folk med andre problemer end arbejdsløshed, det er folk med psykisk sygdomme, folk der lide af ord og tal blindhed og ikke er uddannet eller har en kort uddannet og er over 50 år, alle disse gruppe kan bare ikke tage et arbejde, for deres arbejdspladser er flytte ud af landet, og i ti har de ikke kunne få nogle form for hjælpe, akut jobbet vise med alt tydelighed at der ingen job er til denne gruppe.

  Så man tale om ung under 30 år. er meget god, med man må ikke glemme denne stor gruppe, enten giver man dem den hjælpe de skal havde for at kunne få en uddannet som give en mulighed for et job, hvis dette ikke er mulige så give dem en førtidspensioner, eller gå denne gruppe lige over i social dumping, da fremtiden for dette gruppe en lave og laver kontanthjælpen, og muligheden er for job er lige med nul.

  Et gruppe man hele ikke må glemme er det stor gruppe der er enlige og på kontanthjælpen, en gruppe der få en lave kontanthjælpen, end enlige med forsørgelse, for dette gruppe ville det altid kunne betale sig at arbejde, derfor skal kontanthjælpen værre ens for enlige og enlige med forsørgelse, for enlige med forsørgelse kan få så mange tilskud.

 5. Hansen

  Det er totalt pinligt at høre beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nu sige, at det kom bag på hende, hvor lidt føling og erfaring de ansatte i jobcentrene har, med de private virksomheders krav af kompetencer, der er nødvendig for at kunne opfylde de behov, der er nødvendige når en virksomhed søger nye medarbejdere!

  Jamen Mette Frederiksen dog, ved du overhovedet hvad du har med at gøre???

  Har du nogensinde selv været ude på det private arbejdsmarked???

  Hvis du ikke selv har været på arbejdsmarkedet, og dermed ingen erfaring har selv, hvorfor havde du så ikke anstændighed nok, til at sige nej tak til et job som beskæftigelsesminister, når du ingen som helst erfaring og kompetence selv har på det område, og hvordan kan du så tillade dig, at revse ansatte i Jobcentrene for manglende kompetance og erfaring?

  Men det værste af alt er, hvordan i himlens navn kan normale mennesker, så overhovedet udnævne dig som beskæftigelsesminister, for du har da klart ikke hjerne nok til at sætte dig ind i de historiske kendsgerninger?

  I langerer Jobrotation, kurser og job med tilskud, som en helt genial nyskabelse, men det er gammel vin på nye flasker, den slags tiltag hjalp ikke men var totalt værdiløs i fortiden, hvorfor i himlens navn skulle det så hjælpe nu?

  Selv har jeg 20 værdiløse kursusbeviser fra fortidens idioti, de eneste der fik noget ud af de sindssyge projekter, var de gode socialdemokratiske kammerater (pampere) i fagbevægelsen, som derved fik job som undervisere i alle de vanvittige kurser, som reelt ikke kunne bruges til noget som helst, fordi alt for mange fik de samme kompetancer!

  Det største problem var arbejdsformidlingerne (nu kaldet jobcentre), de var en fejl helt fra starten af og kun en socialdemokratisk hævnaktion, gennemført af Anker Jørgensen, og smadrede samtidig et erhverv og en helt utrolig indtægtskilde til den danske stat totalt.

  Dansk søfart var i mange år det erhverv, som slæbte flest penge hjem til Danmark pr. ansat, men fordi Preben Møller Hansen nægtede at betale bidrag til A-pressen, blev Anker Jørgensen rablende sindssyg, og ville med djævelens vold og magt smadre et erhverv med et ellers velfungerende anvisnings system!

  Det var hele grundlaget for oprettelse af et nyt system, arbejderbevægelsen Preben Møller Hansen i særdeleshed skulle knægtes, derfor blev den første arbejdsformidling (søformidlingen) oprettet, hyre anvisningen blev overtaget af socialdemokratiske akademiske venner, og noget af det første disse hjernedøde narrehatte indførte var jobrotation, det var den direkte årsag til undergangen for dansk søfartserhverv, i hvert fald med danske skatteydere som abejdskraft!

  Tidligere var det sådan, at mange søfolk gerne ville sejle på langfart, andre ville gerne være hjemme i nærheden af deres familier, eller p.g.a. høj alder ikke havde lyst til at komme på langfart, og derfor tog alle de (lorte job) som vi andre for alt i verden helst ville undgå, men det vendte søformidlingen helt op og ned på ved indførslen af jobrotation!

  Da jobrotationen blev gennemført, blev mange ældre eller familiemennesker tvunget på langfart, og alle os andre som gerne ville på langfart, blev tvunget til at tage lorte job i nærtrafik, ferie og sygeafløser job på et par dage eller nogle gange i 14 dage til en lille måned, men når vi så kom tilbage var vi bagerst i køen igen, og kunne komme til at gå ledige i flere måneder, så det fik danske søfolk til at sive fra søfartserhvervet, som ellers altid havde placeret Danmark, som en af verdens største søfartsnation, det er den måske nok også i dag på en måde, men det er ikke med dansk arbejdskraft, det er med billige løntrykkere fra resten af verden som besætning!

  Jeg har en mistanke om, at den jobrotation de danske socialdemokrater nu er i gang med at gennemføre, har det samme lumske og skumle formål for den danske befolkning, at ledige danskere kan tvinges til at tage anvist arbejde i den modsatte ende af landet, ja måske endog blive tvunget til at tage anvist arbejde i et andet EU land, når den europæiske integration og samkøring er fuldt gennemført!

  At sende arbejdsløse ud i tilskudsordninger, er jo det samme som at ansætte organiserede statsstyrede løntrykkere, det er ikke for de lediges skyld den slags gennemføres, det er for at stat og industrien kan udnytte “slaverne” som billig arbejdskraft, og uden de samme rettigheder og sikkerhedsmæssige fordele, som de fastansatte i stat, kommuner og det private erhvervsliv, så det er helt sikkert for at nedbryde systemet det gennemføres, der er ALTID skumle bagtanker i den slags politiske beslutninger!

 6. Hansen 2

  Hente skatten hos 68 generationen??
  Menes der derved Mærsk,og dennes ligemænd?
  Olien for et stempelmærke!!

  National økonomi?Er det at sælge guldæggene til Multinationale,som derefter udnytter og udplyndre gennem skattehuller,eller er det husmor økonomi?
  Hvis man graver dybt nok,så når man nok til Kina,en dag!
  Mon også udliciteringen er husmor modellen.
  Mon monstret,kul og stålunionen=EF =EU,har indflydelse på ragnaroket,det tog generationer,af arbejdskamp,at skaffe jer den løn i opbære idag.

  Det tog ganske få år,at skrue tiden tilbage til:Arbejde Adler.Prøv at spørge din politiker,og dens spindoktor,hvor hårdt ramt de er blevet,f.eks Thorning eller Vestager.
  Hukommelsen er en svær ting,huskes skal Thornings ,tyven kommer om natten,blå flop med tývens briller,nu har godtnok selv taget dem på,tillige med Vestager,ja,hun havde dem hele tiden,og floppet SF,skulle hedde sund fornuft,men endte med at hedde :Socialt forræderi,Gert Petersen, vender sig i graven.
  Sådan er der så meget,så velkommen til ECB versionen af 23/12 1913 The federal plundering,sammenholdet er pulveriseret,for Bankernes skyld,Liebor Eurobor ???You gota Laugh,if it wasnt so sad! Ishit Ipod Ipad.who would have thunk that,en Kuglestodder skulle fortælle dansken at han er doven,en Kuglestodder!

 7. Anonym

  De burde bare droppe deres løntilskuds snyd så ville der være halvt så mange arbejdsløse hvis ikke mere… Kom ikke og påstå at alle de institutioner og klubber der har 4-10 i løntilskud ikke har undladt at ansætte rigtige medarbejderer, og det er alle steder dette foregår i det kommunale regi, en Rigtig dårlig VKO ting.. Og at dem i jobcentrene ingenting ved eller overhovedet ingen uddannelse har.. Jo som tømrer eller frisør.. Skulle vi ikke starte med at sende alle dem på den rette uddannelse?? Og få så ordnet det der var i gamle dage med 1 sagsbehandler til den samme borger istedetfor det VKO hamster ræs med tusind sagsbehandlerer der ikke ved hvad hinanden gør og sender ud til hver sit kursus og på forkerte dage og med forkerte datoer og kursus stedet som så slet ikke har registreret folk der dukker op…
  Og få lavet en kategori der hedder at er man syg og på kontanthjælp så er man i sin egen match gruppe så man ikke konstant skal høre at man skal tvangsaktiveres 37 timer når man har en konstateret kronisk sygdom der gør at man ingenting kan… Og lad os få styr på de sygdomme man må fejle for at få pension, for der går ret mange af os rundt med de forkerte sygdomme som ikke kan få pension men som ikke kan klare aktivering, lav dog for hulen en lov som gør at de ikke må trække os rundt i manegen i de 10 år de gør fordi at pensionen skal man ihvertfald ikke have, alene pga man ikke havde gigt men en afart af gigt som kommunen ikke anerkender…

 8. pedersen

  Hr. Hansen. De er lidt morsom at høre på. Èn som tror at kende alt om kendsgerningerne.
  Har selv arbejdet hos Arbejde Adler, og har læst lidt om deres tyske historie, for de stammer jo fra tyskland og opgaven var at tjene bedst muligt på pleje efter at nogen har banket tæpper og gravet tørv/kul…

 9. Mikael

  Til anonym

  Det er korrekt at offentlige institutioner, er fyldt med løntilskudsmedarbejdere. Men at sige at disse folk ville blive ansat hvis ordningen ikke eksisterede er bare ikke korrekt.

  Ved ikke om du selv er offentligt ansat, men ellers kan jeg informere dig om at dagsordenen hedder besparelser og ansættelsesstop. Måske 5 ud af 100 i løntilskud ville have fået jobbet.

  Det er ikke fordi dem der er på løntilskud er anden klasses medarbejdere. De gør en kæmpe indsats på lige fod med almindelige lønmodtagere men pengene er der bare ikke i det offentlige.

 10. Mikael

  Man hører tit om at vi mangler arbejdskraft, at den offentlige sektor er for stor, og at arbejdsløse sagtens kan få et job.

  Jeg mener dette er helt forkert. Faktum er at der er for få job til antallet af arbejdsløse. Bemærk at alle dem som har “orlov”, er under “aktivering” eller på anden måde er parkeret i en kortere eller længere periode ikke tæller som arbejdsløse… selvom de reelt er det.

  I stedet for at tale om at vi mangler arbejdsstyrke skulle man istedet fokusere på at være progressiv.

  Hvad med f.eks. at give en støtteordning til enten virksomhed/medarbejdere som er villige til at gå ned på 30 timers arbejde i stedet for 37.

  Hvis nu f.eks. staten og medarbejderen gjorde halv skade i indkomsttabet, og virksomheden (offentlig/privat) tilsluttede sig en ordning om at hvis der pludselig er 25-30 timer til rådelighed fordi flere medarbejdere det samme sted har taget i mod det tilbud, har man skabt et RIGTIGT job, til en ny kollega som betaler skat, ikke belaster dagpengesystemet osv osv.

  Det er en win, win, win for alle parter. Men sådan tænker ingen.. lad os i stedet for spare i det offentlige, lave reformer i vores velfærdsrettigheder og forsøge at øge arbejdsudbudet til den højkonjektur som nok ikke kommer de første mange år.

 11. Hansen

  @pedersen — De bør retfærdigvis skrive Hansen 2, når du svarer på sådan en kommentar!

  @Mikael — det du foreslår er jo bare en anden form for løntilskud, eller sagt med andre ord statsorganiseret løndumpning, politikere, topchefer, arbejdsgivere og direktionerne er ved at dø af grin, hver gang det lykkes, at få slaverne til at gå ned i løn, eller er villige til at betale en stor del af deres egen løn (skatteyderfinancieret jobtilskud), klasker “eliten” sig på lårene af grin og bevilliger sig selv lønstigninger på 15% – 35%!

  Eksperter økonomer og den slags, er regeringens højt lønnede lakajer, til konstant at bombardere slaverne med den slags Göbbelske propaganda og prognoser, det er det de får deres tårnhøje skatteyderfinanciered lønninger for!

 12. Jesper J

  Det er sku da klart at der er krise og intet arbejde til os, når der er mindst 60000 østarbejdere i landet og en million muslimer på overførselsindkomst, samt 200.000 illegale

 13. K. Jensen

  Henrik Haller.
  Du skriver, at 68-generationen skal betale skat fra 1958 – 1992.
  Jeg tror næppe, at det er disse årgange, der har nasset.
  Det er 70-generationen, der har fået de offentlige ydelser til at eksplodere med en 4-dobling af personer på offentlige ydelser.

 14. I.Hansen

  sjovt at jobcentrene så ofte står for skud for at folk ikke kommer i job…de kan jo ikke opfinde jobbene.

  Centrene skal have bedre kontakt med virksomhederne, hedder det…..som om der opstod jobs af dét???

  . en sådan kontakt har jeg et eksempel på: virk siger : jeg har et job….men først skal jeg have personen i praktik…det skal så efterfølges af en løntilskusperiode (oplæring kaldte han det:)))….så kan vi måske skrive kontrakt, hvori der naturligvis også er en prøveperiode!!!

  SÅDAN præsenterede jobcentret smilende : jeg har et job til jer..til den måbende hob af ledige (der sad 25)

  mon ikke den arb.giver bare havde langtidssyg, eller en ferieperiode der skulle dækkes???

  ja jobcentrene fungerer som gratis vikarbureau for den “gode kontakt” med virksomhederne.

  en ting er at jobcentrene alene er en kontrolfunktion -pipkurser er penge ud af vinduet – noget andet er at de altså ikke kan skabe jobs…det hele er en farce for at usynliggøre ledigheden….og den farce koster langt mere end de sparede stillinger.

 15. sa

  @ jesper j.

  Du skrev; Det er sku da klart at der er krise og intet arbejde til os, når der er mindst 60000 østarbejdere i landet og en million muslimer på overførselsindkomst, samt 200.000 illegale.

  Kan kun give dig ret – Tænk hvis vi ikke skulle holde r….. oppe på ugidelige, dovne snyltere fra mellemøsten og finde os i at østarbejderne underbyder danske arbejdere med lønninger vi ikke kan matche…

  Islamregeringen har fuldstændigt misforstået situationen og magter ikke at forstå den alvorlige krise vi står i.

  Lad os nu bare få det længe nødvendige valg så vi kan få en ny start – gerne med DF i en mere fremtrædende position.

 16. Kirsten Hansen

  Som en anden debattør , undrede jeg mig også over Mette Frederiksens udtalelse om Jobcentrets personales manglende kendskab til arbejdsmarkedet.
  Jeg fandt den også grov, især da det iflg. tidligere artikler er samme problem flere af politikerne på Christiansborg har og de skal styre vores land!!!! Måske er det ikke helt forkert, at det virker som om, at bl.a. Helle T.S. befinder sig på en anden planet og desværre for Danmark er hun ikke den eneste.

 17. Jan

  Hvad er Jobcentrene i dag? De er efter min opfattelse primært politikernes udøvende arm med hensyn til at sikre at de ledige søger det antal job, de skal og dermed gøre dem bekendt med deres pligter for at opnå understøttelse. Jobcentrene burde være meget mere aktive for at formidle de ledige job, som arbejdsgiverne i bruger en masse energi på at få fyldt ud. Se nu f. eks. de arbejdsgivere, der slår en stilling op og modtager 500-800 ansøgninger. De orker ofte forståeligt nok ikke at svare alle og en del af ansøgningerne er formodentlig også afsendt for at tilfredsstille statistikken om 2-3 ansøgninger om ugen, fordi de ledige søger både over og under deres kompetenceniveau. I forbindelse med disse job kunne virksomhederne med deres ønske om en ansøgerprofil kontakte Jobcentrene, som i løbet af kort tid kunne plukke 10-20 personer med brugbare CV’er ud af systemet. Men det kræver, at Jobcentrene proaktivt går ud at sælger sig selv bedre end de gør i dag, hvor de helt reaktivt står med diverse cirkulærer i hånden og prædiker deres egen utilstrækkelighed.

 18. Cleunides silva

  Allan Andersen. Danmark har overhovedet ikke gjort mit land rigere, tværtimod. Det er vidst dig der skal gå skolen om igen, du har vidst ikke hørt efter i timen… Som sagt er der korruption i alle lande, min pointe er at danmark ikke stå ved det og slet ikke gør noget ved det, der skal jeg så hilse og sige at det gør de i mit land (Brasilien)!! Og forresten, ved ikke om du har børn selv, men det er ikke noget med sagen at gøre, du har vidst ingen forståelse. – Jeg efterlader ikke mit barn i danmark og tro mig, så snart jeg har fået mit barn hjem, så skrider jeg for det her diskriminerende land, fri få hånd, trusler og hvad i dansker nu har imod andre ind jer selv. Få dog noget empati! Du er en mand man kun kalde en racist. Jeg er ikke født eller opvokset her, om du kan læse min kommentar eller ej, er ikke mit problem, hvis jeg skrev det på mit sprog vil du ingen gang kunne komme igennem det første ord!!!! – Du kender ikke til reglerne overhovedet i Brasilien åbenbart, så her kan jeg lige fortælle, at hvis mit barn eller andre børn blev misbrugt i sin børnehave, ville de ikke blive fjernet fra sin mor, tværtimod…Børne og forældrene vil ikke betale prisen, men staten i Brasilien vil gå en og give en form for støtte og et behandlings tilbud!!

Kommentarer er lukket.